Aquest web utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. Acceptar  
Español |Català Serveis jurídics Cursos on-line
 
Prevenció Laboral Gremi SLU
 

Aspectes Tècnics

Equip humà expert format per professionals tècnics, enginyers, arquitectes tècnics i titulats en prevenció de riscos laborals. Les activitats que portem a terme són àmplies i diverses, sempre vetllant per la seguretat i salut dels treballadors.

 • Dissenyem programes per  l'actuació preventiva (Pla de prevenció i planifcació de l'activitat preventiva).
 • Fem avaluacions dels riscos laborals de seguretat en el treball.
 • Realitzem avaluacions ergonòmiques (nivell d'il·luminació, manipulació de càrregues, carga postural, etc) amb els corresponents mesuraments.
 • Realitzem avaluacions higièniques amb els corresponents mesuraments de contaminants físics (soroll, vibracions, ambients tèrmics, etc) i químics (pols, sílice, amiant, vapors orgànics, fums de soldadura, isocianats, etc).
 • Elaborem avaluacions de riscos psicosocials.
 • Realitzem avaluacions higièniques simplificades del risc per inhalació de productes químics.
 • Ens ocupem de la investigació i de l'anàlisi d'incidents i d'accidents de treball.
 • Realitzem estudis de sinistralitat laboral i quan s'escau realizem una sessió formativa.
 • Elaborem i implantem els plans d'emergència, si s'escau amb la realització de simulacres.
 • Elaborem plans d'autoprotecció d'àmbit local i protecció civil de Catalunya.
 • Oferim presència de recursos preventius al centre de treball.
 • Assessorem i preparem la documentació a presentar davant de les administracions que la requereixin. Compareixença en nom de l'empresa a Inspecció de Treball.
 • Elaborem documents de seguretat i salut per a la indústria extractiva.
 • Assessorem tècnicament i jurídicament en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Realitzem coordinacions de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra.
 • Inspeccions de seguretat en els centres de treball.
 • Participació a les reunios del Comitè de Seguretat i Salut de l'empresa i en alguns casos reunions de conscienciació dels treballadors en matèria preventiva.
 • Assessorem a l'empresa en la implantació del sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el treball (segons OHSAS 18001:2007) i realitzem les seves auditories internes.
 • Realització d'informes pericials i comparaixença als jutjats.
 • Elaboració de Plans de mobilitat i seguretat vial per a l'empresa.
 • Redacció de procediments de treball específics per a cada empresa.
 • Realització de documents de protecció contra explosions (ATEX).
 • Designació del Conseller de Seguretat.