Aquest web utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. Acceptar  
Español |Català Serveis jurídics Cursos on-line
 
Prevenció Laboral Gremi SLU
 

Comunicats

En aquest apartat trobareu totes les notícies que anem publicant ordenades segons la temàtica.

Tots

Publicat el 18 de novembre de 2021 OBLIGACIÓ DE DISPOSAR DEL PLA D’IGUALTAT LES EMPRESES DE MÉS DE 50 TREBALLADORS
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU oferim l’elaboració del Pla d’Igualtat a l’empresa en virtut de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH), la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH), el Reial ...
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU oferim l’elaboració del Pla d’Igualtat a l’empresa en virtut de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH), la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH), el Reial Decret 901/2020 pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i, el Reial Decret 902/2020 d’igualtat retributiva entre dones i homes, malgrat no és una activitat preventiva de prevenció de riscos laborals segons la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Les empreses obligades a realitzar el Pla d’Igualtat (Art. 45 LOIEDH) són:
- Empreses de 50 o més treballadors
- Si ho estableix el conveni col•lectiu
- L’autoritat laboral ha acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessoris per l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat
- Empreses que ho acordin de forma voluntària


A més, les empreses que comptin amb el Pla d’Igualtat, tenen fins el 12 de Gener de 2022 per adaptar-lo en el contingut establert en el RD 901/2020 (Disposició transitòria única).

** Les empreses que treballen en Obra Pública, tenen més punts en les licitacions si tenen el Pla d’Igualtat.


Inspecció de Treball pot sol•licitar a les empreses el Pla d’Igualtat.

La Llei d’Infraccions i Sancions del Ordre Social (TRLISOS) manifesta infraccions i sancions molt greus en matèria d’igualtat.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 28 d'octubre de 2021 Formació de capacitació com a Persona de Referència (PROTOCOL)
Benvolguts clients, En virtut de l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH), totes les empreses, independentment de la seva grandària i si no hi ha dones, han d’aprovar i elaborar el Protocol per ...
Benvolguts clients,

En virtut de l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH), totes les empreses, independentment de la seva grandària i si no hi ha dones, han d’aprovar i elaborar el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa (veure referència del correu electrònic del dia 14/10/2021).

Per tal de prevenir i actuar davant les situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a l’empresa, és imprescindible que l’empresa anomeni com a mínim 1 Persona de Referència. Segons les dimensions de l’empresa, seria recomanable tenir una Persona de Referència per part de l’empresa i un altre per part de la representació de les persones treballadors.


Les Persones de Referència han de rebre una formació de capacitació i especialitzada sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral. PLG ofereix formació presencial en totes les delegacions, bonificable pels treballadors (no autònoms) mitjançant FUNDAE en funció del crèdit de l’empresa. El preu per persona és de 32,50 € per 2’5 hores de formació. 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 d'octubre de 2021 Inspecció de Treball - Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa
Benvolguts, Adjuntem informació sobre el protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual, qualsevol dubte s'han de posar amb contacte amb assessorament@plg.cat . Atentament,
Benvolguts,

Adjuntem informació sobre el protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual, qualsevol dubte s'han de posar amb contacte amb assessorament@plg.cat .

Atentament,
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de setembre de 2021 SERVEI TESTOS D’ANTÍGENS COVID-19
Segons l’acord de col•laboració entre Dept. de Salut i Foment del Treball s’ofereix la possibilitat de fer testos d’antígens Covid-19 de forma gratuïta (*) per a la realització de cribatges en els centres de treball, polígons industrials i zones de concentració d’activitat ...
Segons l’acord de col•laboració entre Dept. de Salut i Foment del Treball s’ofereix la possibilitat de fer testos d’antígens Covid-19 de forma gratuïta (*) per a la realització de cribatges en els centres de treball, polígons industrials i zones de concentració d’activitat laboral d’acord al “Protocol per a la realització de cribatges mitjançant test d’antígens a empreses, polígons i zones de concentració d’activitat laboral” s’estableixen les següents instruccions i condicions:
- Les mostres han d’ésser preses per professionals sanitaris acreditats, és a dir, professionals de la infermeria o de la medicina.
- Els resultats dels testos d’antígens (positius, negatius i nuls) han d’ésser comunicats al Dept. de Salut.
- Si hi ha un test que dona POSITIU, l’empresa estarà obligada a realitzar un PCR al treballador i el cost del PCR anirà a càrrec de l’empresa.

FOEG i PLG arriben a un acord de col•laboració per tal de poder oferir aquest servei de realització de testos:
Els testos seran realitzats pel personal sanitari de PLG al Carrer Figuerola número 15 de Girona per un cost de 7,5 €/u (exempt d’IVA), consultar disponibilitat a altres poblacions. Aquest cost només correspon a la realització de la prova i els tràmits de comunicació, ja que el test està subvencionat per la Generalitat.
A partir de 10 testos d’antígens es podria realitzar al domicili de l’empresa segons pressupost individualitzat, sol•licitar pressupost a medic@plg.cat

Per les empreses interessades cal demanar cita prèvia a través del correu electrònic: medic@plg.cat o trucant al Tel. 972 21 57 51

(*) només està subvencionat el test d’antígens per la Generalitat de Catalunya.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de juny de 2021 Roba de treball i Roba de protecció (EPI)
Ara que ha començat la calor és important recordar que, la roba de treball ha de ser adequada a les condicions de treball, no pot suposar una disminució del nivell de seguretat en el treball i ha de ser adequada a les ...
Ara que ha començat la calor és important recordar que, la roba de treball ha de ser adequada a les condicions de treball, no pot suposar una disminució del nivell de seguretat en el treball i ha de ser adequada a les condicions termo-hidromètriques.

Durant els mesos d’estiu, la roba ha de ser clara i fresca. S’ha de cobrir la major part possible del cos. A més, el material de la roba de treball ha de ser resistent a laceracions i productes químics i, no fàcilment inflamable. No ha de ser ni massa folgada ni ample que no pugui augmentar el risc d’atrapament.

Per saber si els treballadors poden utilitzar pantalons curts, cada empresa ha de mirar la seva avaluació de riscos, o en el cas de les obres el pla de seguretat i salut de l’obra.

S’ha de tenir present que en determinades situacions, la roba de treball es considera roba de protecció, un EPI, la qual ha de tenir declaració de conformitat i marcatge CE com per exemple:

• Roba d’alta visibilitat amb bandes reflectants (EN ISO 20471)
• Roba de protecció contra agents químics i biològics (EN 943, EN 14605, EN 13034, EN ISO 13982)
• Roba de protecció contra arc elèctric (EN 61482)
• Roba de protecció per treballs de soldadura (EN ISO 11611)
• Roba de protecció front el fred (EN 342)
• Roba de protecció contra calor i el foc (EN 531, EN ISO 11612)
• Roba de protecció front la pluja (EN 343)
• Roba de protecció contra atrapaments (EN 510)
• Roba antiestàtica (EN 1149)
• Roba de protecció contra talls i projecció ús motoserra (EN 381)

En el cas que per certes activitats o tasques sigui necessari utilitzar alguna roba de protecció considerada un EPI relacionada anteriorment (determinada a l’avaluació de riscos o pla de seguretat i salut) no es podrà utilitzar pantalons curts per garantir un nivell alt de protecció. Tampoc es poden utilitzar pantalons curts, quan els treballadors estiguin exposats els riscos de:

- Contacte de substàncies irritants, càustiques o corrosives.
- Contacte amb agents biològics (aigües residuals, aigües pluvials, enderrocs, adobs, fems, orina, etc.).
- Talls, punxades o laceracions a les cames.
- Projecció de partícules a les cames.
- Cremades o contactes tèrmics (com per exemple treballs de soldadura, tall amb amoladora, col•locació tela asfàltica, etc.).
- Treballs en tensió. Supressió o reposició de la tensió que sigui necessari de l’ús dels EPI.
- Per qüestions higièniques sanitàries (indústria alimentària o farmacèutica).

 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de juny de 2021 HORARI D'ESTIU PLG
Per la present els notifiquem el calendari de vacances i l’horari d’estiu previst a les nostres oficines a partir del proper 28 de juny fins al 27 d’agost de 2021. Esperant no causar cap molèstia, els saludem molt cordialment. Dept. de Gestió PREVENCIÓ LABORAL ...
Per la present els notifiquem el calendari de vacances i l’horari d’estiu previst a les nostres oficines a partir del proper 28 de juny fins al 27 d’agost de 2021.


Esperant no causar cap molèstia, els saludem molt cordialment.


Dept. de Gestió
PREVENCIÓ LABORAL GREMI, SLU

Girona, 21 de juny de 2021.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de juny de 2021 Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa
Benvolguts, adjuntem comunicat del protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa. Per qualsevol aclariment, es poden posar en contacte al següent e-mail: assessorament@plg.cat Moltes gràcies.
Benvolguts,

adjuntem comunicat del protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa.

Per qualsevol aclariment, es poden posar en contacte al següent e-mail:

assessorament@plg.cat

Moltes gràcies.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juny de 2021 Recomanacions per prevenir un Cop de Calor
> MÉS
 
Publicat el 31 de maig de 2021 Curs de Certificat d’Aptitud Professional (CAP) – 35 hores
Benvolguts, Segons Conveni de Col•laboració amb Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC), us fem arribar la informació del següent curs que realitzen per si és del vostre interès: CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL – 35 HORES DATES: del 7 de juny al 19 de juny ...
Benvolguts,

Segons Conveni de Col•laboració amb Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC), us fem arribar la informació del següent curs que realitzen per si és del vostre interès:CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL – 35 HORES


DATES: del 7 de juny al 19 de juny de 2021 (segons calendari adjunt)
SUBVENCIONAT PER AUTÒNOMS I TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL

La formació s’impartirà al Centre de formació a Palol de Revardit i els interessats cal que ompliu la fitxa d’inscripció adjunta i ens la feu arribar per correu electrònic a formacio@uecgirona.com, juntament amb la fotocòpia del NIF, el carnet de conduir, l’encapçalament de la nòmina i/o l’ últim rebut d’autònoms. Per més informació truqueu al 972596460.

Formació segons el Real Decret 1032/2007, de 20 de juliol, per tots aquells treballadors amb possessió dels carnets del C1, C1+E, C o C+E que el van obtenir abans del setembre del 2009 i que el seu DNI acaba amb 1, 2, 3, 4, 5 i 6.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 31 de maig de 2021 Webinar: "Com afrontar una actuació inspectora en PRL en l'actual situació de pandèmia per COVID-19 ".
Els convidem a la següent sessió informativa on-line organitzada per la FOEG juntament amb PLG: Webinar: "Com afrontar una actuació inspectora en PRL en l'actual situació de pandèmia per COVID-19 ". Dia i hora: dimecres 2 de juny a les 9.30h (durada 1,5 ...
Els convidem a la següent sessió informativa on-line organitzada per la FOEG juntament amb PLG:

Webinar: "Com afrontar una actuació inspectora en PRL en l'actual situació de pandèmia per COVID-19 ".
Dia i hora: dimecres 2 de juny a les 9.30h (durada 1,5 hores)

OBJECTIU:
Derivat de la legislació en prevenció de riscos laborals i del Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Inspecció de Treball i Seguretat Social està habilitada per la vigilància de l'acompliment de les normes de salut pública en l’entorn laboral per la prevenció dels contagis en els centres de treball.
La Inspecció de Treball es pot personar al centre de treball de l’empresa o enviar una citació on requereix aportar documentació o realitzar alguna actuació preventiva. La finalitat d’aquest seminari consisteix en com afrontar o gestionar una actuació inspectora en la situació actual de crisis sanitària per la pandèmia per COVID-19 i els possibles resultats o conseqüències.
Adjuntem informació de la sessió.

Per a inscripcions: info@plg.cat o 972215751 (Marta Pagès)
 
 
> MÉS
 
Publicat el 19 de maig de 2021 RISCOS PSICOSOCIALS - SESSIÓ INFORMATIVA
RISCOS PSICOSOCIALS - SESSIÓ INFORMATIVA Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, úlcera d’estomac o contractures ...
RISCOS PSICOSOCIALS - SESSIÓ INFORMATIVA

Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, úlcera d’estomac o contractures i mal d’esquena, per esmentar aquells efectes sobre els que es disposa de més estudis.

Els Riscos Psicosocials també poden comportar efectes negatius per a l’empresa (absentisme, baixa productivitat, mala qualitat, etc.).

Aquests riscos psicosocials són de difícil mesurar ja que és molt difícil, per exemple, establir la relació causa-efecte que provoquen sobre la salut. L’avaluació de riscos psicosocials ha de contemplar tots aquells factors que poden generar estrés laboral, fatiga mental i emocional, assetjament i violència en el treball.

Segons el criteris tècnics d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (en especial “Criterio Técnico ITSS 104/2021. Riesgos Psicosociales”) en tots els llocs de treball hi ha exposició als riscos psicosocials en menor o major mesura, sense excepció de la mida de l’empresa sector o activitat, i es necessari una avaluació de riscos psicosocials en compliment de l’article 15 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Inspecció de Treball i Seguretat Social pot actuar requerint una avaluació de riscos psicosocials en especial en aquelles empreses que es doni alguna de les següents situacions:
- Teletreball
- Conflictes en la gestió d’horaris i jornades
- Treballs a torns i/o nocturns
- Activitats o tasques monòtones i repetitives
- Activitats d’atenció directe amb els clients
- S’hagin produïts accidents laborals per causes d’infart o vessament cerebral
- Baixes laborals per ansietat o depressió
- Denúncies d’assetjament o violència en el treball
- Teleoperadores
- Control BONUS o incentius de la Seguretat Social a l’empresa

PLG, dins l’avaluació general de l’empresa, ja facilita mesures preventives generals per aquests riscos, però per tal de complir estrictament amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) s’ha de realitzar l’avaluació de riscos psicosocials mitjançant un mètode específic i reconegut. El mètode d’avaluació de riscos psicosocials ha de garantir com a mínim les següents condicions:
- Consulta i participació dels treballadors
- El personal de direcció ha de participar i involucrar-se
- Recollit a les normes UNE o guies tècniques del INSST o Generalitat de Catalunya.
- Incorporar coneixement científic existent. Oferir criteris objectius de valoració del risc.
- Permetre i proporcionar confiança basada en la triangulació de resultats, així com en la validesa i fiabilitat
- Facilitar la planificació de les mesures i el seu seguiment

Per dur-la a terme l’avaluació de riscos psicosocials, l’empresa i els representants dels treballadors han de signar un acord en el qual s’estableix quin mètode d’avaluació de riscos psicosocial s’aplicarà i compromís d’aplicar i dur a terme les mesures que es derivin.

Les empreses que ja disposen de l’avaluació de riscos psicosocials només cal que ens comuniquin si hi ha hagut algun canvi significatiu.


Per tal que es porti a terme l’avaluació de riscos psicosocials de la seva empresa cal que es posin en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51 i demanin per Josep Miquel Rey (Dept. Tècnic).
Aquestes actuacions les realitzarà l’equip de treball de l’empresa amb assessorament d’un Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals de PLG seguint el mètode reconegut i respectant en tot moment la confidencialitat. Aquesta actuació preventiva genera un cost afegit que haurà d’ésser consultat.

A més a més, pels que vulguin ampliar la informació sobre els riscos psicosocials (l’obligació de la seva avaluació i el seu procés) es poden inscriure a la sessió informativa on-line organitzada per la FOEG i PLG:
Webinar: Riscos Psicosocials en el món laboral i influència del Covid-19
Dia i hora: dimarts 25 de maig a les 9:30h (durada 1,5 hores)
Per a inscripcions: info@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 11 de maig de 2021 PLG Informa Maig- Juny 2021
Espais confinats
Espais confinats
 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 de maig de 2021 S’acaba el confinament nocturn i perimetral de Catalunya
A partir del dia 9 de Maig de 2021 va entrar en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic ...
A partir del dia 9 de Maig de 2021 va entrar en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la qual conclou el confinament nocturn i perimetral de Catalunya, però es mantenen les mesures de protecció.

Cal seguir les mateixes mesures en prevenció de riscos laborals.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de maig de 2021 Finalitza l'estat de l'alarma vigent des del 25 d'Octubre de 2020
A partir del dia 9 de Maig de 2021 entra en vigor el Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, el qual, finalitza l’estat de l’alarma vigent des del 25 ...
A partir del dia 9 de Maig de 2021 entra en vigor el Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, el qual, finalitza l’estat de l’alarma vigent des del 25 d’octubre de 2020.

La nova normativa fonamenta mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, per donar la necessària cobertura jurídica i social a diferents situacions de vulnerabilitat derivades de la situació de crisis sanitària, econòmica i social ocasionades per la pandèmia del Covid-19.

Informar-vos que la Generalitat de Catalunya ha comunitat que: “ el dissabte a les 12 de la nit decaurà el confinament nocturn i perimetral de Catalunya”.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 30 d'abril de 2021 Comunicat PLG - Pròrroga de les mesures actuals contra la COVID-19
Bon dia, A partir d’avui 3 de Maig de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la ...
Bon dia,

A partir d’avui 3 de Maig de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la qual prorroga les mesures actuals contra la COVID-19, amb alguns canvis:
• Esports: L'aforament de les assemblees esportives presencials passa a ser del 50%.
• Lleure: Els parcs infantils i jardins públics ja no tenen restricció d'horari de tancament.
Aquestes mesures finalitzen el 8 de maig de 2021. La resta de mesures vigents es mantenen una setmana més.
Cal seguir les mateixes mesures en prevenció de riscos laborals.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 23 d'abril de 2021 Comunicat PLG_ S'aixeca el tancament comarcal i s'estableixen altres canvis a sectors com el comerç i l'esport
A partir d’avui 26 d’Abril de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de ...
A partir d’avui 26 d’Abril de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la qual modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19, com per exemple, s’aixeca el tancament comarcal i s’estableixen altres canvis a sectors com el comerç i l’esport. Aquestes mesures es mantenen fins al 2 de maig de 2021.

Cal seguir les mateixes mesures en prevenció de riscos laborals.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 d'abril de 2021 Comunicat PLG - OBLIGACIÓ DE TOTES LES EMPRESES A ELABORAR EL REGISTRE RETRIBUTIU
A partir d’avui 14 d’Abril de 2021 entra en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, el qual obliga a totes les empreses a establir un registre retributiu, independent del nombre de persones treballadors de ...
A partir d’avui 14 d’Abril de 2021 entra en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, el qual obliga a totes les empreses a establir un registre retributiu, independent del nombre de persones treballadors de la seva plantilla o percentatge de dones i homes que la composen, de conformitat amb l’article 5 del RD 902/2020 i l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors.

El registre retributiu haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball d’igual valor. El registre s’haurà de fomentar amb la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun dels conceptes anteriors. El període temporal de referència serà amb caràcter general l’any natural. Aquest registre té per objecte garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada, i un adequat accés a la informació retributiva de les empreses.

Les empreses que tinguin una plantilla de 50 o més treballadors, les quals tenen l’obligació d’elaborar el Pla d’Igualtat, també hauran de realitzar el registre retributiu, i a més, incloure en el Pla l’auditoria retributiva (Articles 6 a 8 RD 902/2020).

Inspecció de Treball pot sol•licitar el registre retributiu a les empreses.

Els programes de nòmines o gestió laboral incorporen el registre retributiu en la seva última actualització del programa. Aconsellem que ho comenteu amb la persona responsable de temes laborals de la vostra empresa o la vostra gestoria.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 d'abril de 2021 Comunicat PLG_ Restriccions de mobilitat comarcal a partir del 10 d’abril
Benvolguts, A partir del 10 d’abril de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia ...
Benvolguts,

A partir del 10 d’abril de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, establint-se un tancament del perimetral comarcal a Catalunya. D’altres mesures com el confinament nocturn, de 22h a 6h, o l’obligació de les empreses a limitar la mobilitat laboral i potenciar el treball a distància es mantenen.

La restricció de la mobilitat s’allarga fins el 19 d’abril i es mantenen la resta de mesures establertes.

Us recordem que per mobilitat laboral dels treballadors entre comarques cal omplir un model d’autorització per part de l’empresa (adjuntem model).
Podeu trobar les mesures modificades en els següents enllaços:
- https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Saixeca-el-confinament-comarcal-per-a-les-bombolles-de-convivencia
- https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 de març de 2021 Comunicat PLG_ S’aixeca el confinament comarcal per a les bombolles de convivència
A partir d’avui 15 de març de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la ...
A partir d’avui 15 de març de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la qual modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19, com per exemple, s’aixeca el confinament comarcal per a les bombolles de convivència entre d’altres canvis de restriccions i; la resta de de mesures es mantenen fins al 28 de març de 2021.

En matèria de prevenció de riscos laborals s’han de seguir les mateixes mesures.

Podeu trobar les mesures modificades en els següents enllaços:
- https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Saixeca-el-confinament-comarcal-per-a-les-bombolles-de-convivencia
- https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de març de 2021 Es modifiquen algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19 i, la resta de mesures es mantenen fins al 14 de març de 2021
A partir d’avui 8 de març de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la ...
A partir d’avui 8 de març de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya , la qual modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19 i, la resta de mesures es mantenen fins al 14 de març de 2021.

Podeu trobar les mesures modificades en els següents enllaços:
- https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Els-centres-comercials-i-les-gran-botigues-podran-obrir-a-partir-de-dilluns
- https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/index.html
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de febrer de 2021 Comunicat PLG_ Es modifiquen algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19 i, la resta de mesures es mantenen fins al 7 de març de 2021
A partir d’avui 1 de març de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la ...
A partir d’avui 1 de març de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la qual modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19 i, la resta de mesures es mantenen fins al 7 de març de 2021.

Podeu trobar les mesures modificades en els següents enllaços:
- https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Els-centres-comercials-i-les-gran-botigues-podran-obrir-a-partir-de-dilluns
- https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/index.html
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de febrer de 2021 Comunicat PLG – Represa de les activitats extraescolars i es mantenen la resta de mesures vigents fins al 28 de febrer de 2021.
A partir d’avui 22 de febrer de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la ...
A partir d’avui 22 de febrer de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en la qual es reprenen les activitats extraescolars d’educació infantil i primària i, es mantenen la resta de mesures vigents fins al 28 de febrer de 2021.

En matèria de prevenció de riscos laborals s’han de seguir les mateixes mesures.

Podeu trobar més informació a https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Saprova-la-represa-de-les-activitats-extraescolars-dEducacio-Infantil-i-Primaria i https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/

 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de febrer de 2021 Comunicat PLG - Noves restriccions fins el 21 de febrer de 2021
A partir d’avui 8 de febrer de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la ...
A partir d’avui 8 de febrer de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en la qual s’estableixen noves restriccions fins el 21 de febrer de 2021.

En matèria de prevenció de riscos laborals s’han de seguir les mateixes mesures.

Podeu trobar més informació a https://web.gencat.cat/ca/detalls/article/generals-7-gener
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de gener de 2021 Comunicat PLG - Pròrroga de les restriccions fins el 7 de febrer de 2021
A partir d’avui 25 de gener de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 ...
A partir d’avui 25 de gener de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en la qual es prorrogar les mesures de prevenció de la COVID-19 vigents amb l’objectiu d’aturar la transmissió del virus. La pròrroga comença avui dilluns 25 de gener de 2021 i durarà fins el 7 de febrer.

En matèria de prevenció de riscos laborals s’han de seguir les mateixes mesures.

Per més informació, ho trobareu a https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/index.html
 
 
> MÉS
 
Publicat el 16 de gener de 2021 Comunicat PLG - Pròrroga de les mesures de prevenció de la COVID-19
A partir d’avui 18 de gener de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 ...
A partir d’avui 18 de gener de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en la qual es prorrogar les mesures de prevenció de la COVID-19 vigents amb l’objectiu d’aturar la transmissió del virus. La pròrroga comença avui dilluns 18 de gener de 2021 i durarà fins a les 00:00 hores del dilluns 25 de gener.

En matèria de prevenció de riscos laborals s’han de seguir les mateixes mesures.

Per més informació, ho trobareu a https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/
castellà
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de gener de 2021 Comunicat PLG_Noves mesures per frenar la pandèmia a partir del 7 de gener de 2021
A partir del 7 de gener de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la ...
A partir del 7 de gener de 2021 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, aquestes mesures tenen una durada de 10 dies, fins a les 00:00 hores del dia 18 de gener de 2021.

A causa de l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya s’estableixen mesures més restrictives per frenar la pandèmia. Aquestes mesures afecten a:
- Mobilitat limitada al municipi tota la setmana
- Trobades familiars
- Comerç minorista: de dilluns a divendres
- Horaris comercials
- Equipaments esportius
- Lleure infantil i juvenil
- Cultura popular i competicions esportives

Es mantenen les mateixes mesures en prevenció de riscos laborals.

Cal portar justificant de desplaçament per compliment d’obligacions laborals.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 19 de desembre de 2020 Comunicat PLG - Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 21 de desembre a Catalunya
A partir d’avui 21 de desembre entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de ...
A partir d’avui 21 de desembre entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la qual conclou el pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19.

Adjuntem resum publicat per la Generalitat de Catalunya.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 16 de desembre de 2020 PLG participa a una Jornada informativa organitzada pel Col•legi d’Enginyers de Mines
PLG participa el dia 16/12/2020 a la Jornada Planes de Labores y Orden TED/252/2020, de 6 de marzo por la que se modifican las Instrucciones Técnics Complementarias 02.0.01 “Directores Facultativos” y 02.1.01 “Documento de Seguridad y Salud” organitzada pel Col•legi Oficial d'Enginyers ...
PLG participa a una Jornada informativa organitzada pel Col•legi d’Enginyers de Mines
PLG participa el dia 16/12/2020 a la Jornada Planes de Labores y Orden TED/252/2020, de 6 de marzo por la que se modifican las Instrucciones Técnics Complementarias 02.0.01 “Directores Facultativos” y 02.1.01 “Documento de Seguridad y Salud” organitzada pel Col•legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears. La Jornada ha tingut lloc al Cetig de Girona i han assistit una quinzena de directors facultatius de les diverses canteres de la província de girona.

Miquel Àngel Apáez, Tècnic de PRL de PLG especialista en la prevenció de riscos laborals a empreses d’àrids, ha explicat les modificacions en la redacció dels documents de seguretat i salut, coordinació d’activitats empresarials, protocols de la Covid i silicosis.

PLG segueix amb el compromís d’assessorar a les empreses de la industria dels àrids a complir amb les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 de desembre de 2020 COMUNICAT PLG_ Flexibilització de les mesures del TRAM 1
A partir d’avui 14 de desembre entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de ...
A partir d’avui 14 de desembre entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que flexibilitza les mesures del TRAM 1, sense passar encara el TRAM 2.

Una de les mesures de flexibilització rellevant és la possibilitat d’entrada i sortida de persones de cada comarca, des de les 06:00 hores de divendres fins a les 06:00 hores de dilluns.

Es recalcen les mesures en prevenció de riscos laborals. Addicionalment, han establert condicions de ventilació i mesures de control; i control dels accessos i la mobilitat.

S’adjunta el resum de flexibilització de mesures del TRAM 1 elaborat per la Generalitat de Catalunya.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 11 de desembre de 2020 La nostra oficina de Girona romandrà tancada el proper dilluns dia 14 de desembre de 10h a 12h
Benvolguts, La nostra oficina de Girona romandrà tancada el proper dilluns dia 14/12/2020 de 10h a 12h per una interrupció temporal del subministrament elèctric de l’oficina (degut a un manteniment que fa ENDESA). S’atendrà igualment per telèfon però amb certes dificultats per poder ...
Benvolguts,

La nostra oficina de Girona romandrà tancada el proper dilluns dia 14/12/2020 de 10h a 12h per una interrupció temporal del subministrament elèctric de l’oficina (degut a un manteniment que fa ENDESA). S’atendrà igualment per telèfon però amb certes dificultats per poder donar els nostres serveis.

Per qualsevol cosa ens poden trucar als telèfons 648076352.

Disculpin les molèsties.

Salutacions,

 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de desembre de 2020 FORMACIÓ PRÀCTICA DE PRL DE TREBALLS EN ALÇADA
Des de PLG els oferim una formació teòrica i especialment pràctica de PRL de TREBALLS EN ALÇADA de 6 hores A qui va adreçat: Als treballadors que realitzin activitats a més de 2 m d’alçada (per exemple, en cobertes, forjats, plataformes, torres o ...
Des de PLG els oferim una formació teòrica i especialment pràctica de PRL de TREBALLS EN ALÇADA de 6 hores

A qui va adreçat:
Als treballadors que realitzin activitats a més de 2 m d’alçada (per exemple, en cobertes, forjats, plataformes, torres o entorns similar) que per circumstàncies de les pròpies tasques o condicions de l’entorn no existeixi proteccions col•lectives com baranes o xarxes i sigui necessari l’ús d’equips de protecció individual (com arnesos, cordes d’amarratge, dispositius retràctils, etc.) o equips de treball en alçada (com escales de mà o línees de vida temporal o permanent).
Als treballadors que necessitin la capacitació i formació preventiva específica adient en compliment del RD 2177/2004 de 12 de novembre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treballs pels treballadors, en matèria de treballs temporals d’alçada.

Objectius:
• Donar als treballadors competència, capacitació i coneixements suficients per realització segura dels treballs en alçada amb escales de mà, en postes, en cobertes, torres, en tècniques de progressió vertical y horitzontal, en sistemes de protecció contra caiguda en alçada, etc.
• Que els treballadors coneguin els riscos i mesures preventives per la realització de treballs en alçada, així com els procediments de treball i ús correcte de l’EPI.
• Donar coneixements suficients per escollir els equips de treball i sistema de protecció contra caiguda en alçada més adient i segur segons les condicions de l’entorn i de les pròpies tasques a realitzar.
• Que els treballadors coneguin la normativa i legislació vigent per treballs en alçada.


Cal recordar que qualsevol treball en alçada (2 m o més) és considera segons la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals un risc d’especial perillositat, per tant qualsevol incompliment per falta o insuficients de mesures o formació dels treballadors poden tenir la consideració d’infracció greu.

Durada: 6 hores (3 hores de teoria i 3 hores de pràctiques)

Preu: 54€ per alumne (formació bonificable per FUNDAE en funció del crèdit de l’empresa)

Lloc d’impartició: Centre de Formació a la Ctra. C-66 Km. 39 de Palol de Revardit

Veure vídeo dels cursos i les instal•lacions al següent link : https://www.youtube.com/watch?v=KiyRpnVbal0
Exemples de pràctiques de treballs en alçada que es realitzaran durant el curs:

Per a més informació o inscripcions:
Dept. de Formació PLG
Tel. 972 21 57 51
formacio@plg.cat
www.plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 de novembre de 2020 PLG Informa Novembre- Desembre 2020
Proves per a detectar la infecció de la Covid-19. Tipus i utilitat.
Proves per a detectar la infecció de la Covid-19.

Tipus i utilitat.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de novembre de 2020 Comunicat PLG_RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre i el Pla d'obertura progressiva d'activitats
A partir d’avui dilluns 23 de novembre de 2020 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic ...
A partir d’avui dilluns 23 de novembre de 2020 entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en la qual, comença el Pla d’Obertura Progressiva d’Activitats.

Es mantenen les mateixes mesures en prevenció i higiene en els centres de treball.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 19 de novembre de 2020 Formació preventiva ON-LINE front el risc d’exposició de la COVID-19
Com ja els hi hem comunicat anteriorment, tenen a la seva disposició la formació preventiva on-line front el risc d’exposició de la COVID-19 a la nostra plataforma de formació: https://formacio.plg.cat/course/535/about Amb l’existència de la pandèmia de la COVID-19, és fonamental que els treballadors ...

Com ja els hi hem comunicat anteriorment, tenen a la seva disposició la formació preventiva on-line front el risc d’exposició de la COVID-19 a la nostra plataforma de formació:
https://formacio.plg.cat/course/535/about

Amb l’existència de la pandèmia de la COVID-19, és fonamental que els treballadors de les empreses rebin una informació i formació de les mesures preventives per evitar la seva propagació dintre l’empresa. La formació en prevenció de riscos laborals establerta a l’article 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, com la formació front el risc d’exposició de la COVID-19, perquè sigui vàlida només pot ésser impartida pel seu servei de prevenció.

Si alguna empresa ho necessita, s’emetrà un certificat d’aquesta formació.

Per aquelles empreses interessades només cal que ho demanin al Dept. de Formació de PLG (Tel. 972 21 57 51 o e-mail: formacio@plg.cat ) i els seus treballadors podran realitzar aquesta formació sense cap cost afegit.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 d'octubre de 2020 NOU ESTAT D’ALARMA
Des del diumenge 25 d’Octubre de 2020, s’ha declarat un nou estat d’alarma per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2 mitjançant el Real Decret 926/2020. La normativa habilita a les comunitats autònomes ha dictar resolucions per concretar les mesures. ...
Des del diumenge 25 d’Octubre de 2020, s’ha declarat un nou estat d’alarma per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2 mitjançant el Real Decret 926/2020. La normativa habilita a les comunitats autònomes ha dictar resolucions per concretar les mesures. Així doncs, la Generalitat de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Trobareu les mesures establertes en el Comunicat de PLG adjunt.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 19 d'octubre de 2020 RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Avui entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia ...
Avui entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Noves mesures en matèria de salut públic en diferents àmbits d’activitat com per exemple: reduir les interaccions socials en espais públics i privats, i a restringir la mobilitat; clarificar l’aforament en espais comuns d’establiments turístics diferents dels hotels, les activitats de restauració en centres de treball i en centres de formació, les àrees de servei d’autopistes i altres vies; limitar l’horari en determinats establiments comercials per evitar el consum de begudes alcohòliques a la via pública, i restringir l’activitat concernents als equipaments cívics; limitar l’horari de les botigues de conveniència dels establiments comercials annexos a les gasoliners, dels establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics, i suspendre les activitats cíviques i comunitàries grupals.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 d'octubre de 2020 Noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Benvolgudes i benvolguts, Avui entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada pel Diari ...
Benvolgudes i benvolguts,

Avui entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Aquesta normativa estableix noves mesures en matèria de salut pública, ja que a Catalunya hi ha moltes zones que presenten brots complexos i que s'ha intensificat de manera clara i progressiva la transmissió comunitària de la COVID-19 a tot Catalunya, amb una taxa d'incidència acumulada que es troba per sobre dels 250 casos per 100.000 habitants els darrers 14 dies. La situació és compromesa per al sistema sanitari, amb un augment generalitzat a tot el territori dels ingressos en hospitalització convencional i a les unitats de cures intensives.

La resolució fonamenta aquestes mesures per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. Les mesures en matèria de salut pública, són aquestes:

A) MESURES A L’ÀMBIT LABORAL

Mesures especials en matèria de salut pública
• Mentre estigui vigent aquesta Resolució o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin altres Resolucions anteriors i les Resolucions d’àmbits territorials inferiors.
• Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
• Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Mesures de prevenció i higiene en els centres de treball
• Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents:
• a) Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.
• b) Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
• c) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord
amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries, i en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint o esglaonant el seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans permetin el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
• d) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
• e) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 o bé, quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori el seu ús sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
• f) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Empreses de serveis i comerç minorista
• Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.
• La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.
• L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de l'aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per cabina.
• En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s'han d'establir sistemes de control d'aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels propis centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
• En tot cas, els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits següents:
• a) Que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat, tret dels establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total permès. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. La mateixa reducció d'aforament és d'aplicació a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
• b) Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
• c) Aquests establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç.

Activitats d’ hosteleria i restauració
• Es suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments. Només es poden prestar mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.
• En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
• Es poden dur a terme les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.

Activitats docents universitàries
• En l'àmbit de les universitats catalanes, la docència teòrica presencial passa a format virtual. La resta d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen. La presència del personal docent i d'administració i serveis s'ha d'adequar a les necessitats de l'activitat que les universitats determinin.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors
• Es suspenen la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
• Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte.

Inspecció i règim sancionador
• Correspon als Ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020.

Efectes
• Aquesta Resolució deixa sense efectes la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

B) INFORMACIÓ ADICIONAL: MESURES QUE NO AFECTEN DIRECTAMENT A L’ÀMBIT LABORAL

Desplaçaments personals
• Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic.
• En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptada al moment epidèmic actual. El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
• La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser el més estable possible. Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada”.
• La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) altre(s) grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)
• Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.
• En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. No es consideren incloses en aquesta prohibició: les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les activitats esportives federades, activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions de l'apartat 8 d'aquesta Resolució.
• Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts.
• En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
• Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Actes religiosos i cerimònies civils
• Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.

Ús del transport públic
• El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100%, només pot reduir l’horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.
• Els usuaris del transport públic, s’han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
• Els operadors del transport públic utilitzaran els seus mitjans de difusió per a informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir. A més, Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi disposaran dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives
• Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat.
• Per a les activitats culturals esmentades, així com per als espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades a l'obertura, s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h.
• Quant a les activitats de bar, restaurant o restaurant bar que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests espectacles i activitats recreatives musicals, es poden prestar exclusivament de conformitat amb el que disposa el primer paràgraf de l'apartat 10.
• Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament, que hi hagi control d'accés. Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats. No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.
• S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.
• Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
• Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20 hores.

Activitats relacionades amb el joc
• Es suspenen les activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Mesures de coordinació i seguiment policial
• Les Policies Locals de Catalunya remetran diàriament un informe, pel de fer un seguiment i avaluació, tan quantitativa com qualitativa, de les mesures adoptades en el marc de les resolucions vigents així com de les incidències rellevants que puguin produir-se.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 d'octubre de 2020 IGUALTAT A LES EMPRESES - PUBLICATS DOS NOUS REAL DECRETS SOBRE LA IGUALTAT RETRIBUTIVA I EL DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI DELS PLANS D’IGUALTAT
Benvolgudes i benvolguts, PUBLICATS DOS NOUS REAL DECRETS SOBRE LA IGUALTAT RETRIBUTIVA I EL DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI DELS PLANS D’IGUALTAT El passat 14 d’Octubre es van publicar dos nous real decrets sobre la Igualtat a les empreses, encara no són vigents, aquests són: ...
Benvolgudes i benvolguts,

PUBLICATS DOS NOUS REAL DECRETS SOBRE LA IGUALTAT RETRIBUTIVA I EL DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI DELS PLANS D’IGUALTAT


El passat 14 d’Octubre es van publicar dos nous real decrets sobre la Igualtat a les empreses, encara no són vigents, aquests són:

El Real Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Real Decret 713/2020, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col•lectius de treball, desenvolupa reglamentàriament els plans d’igualtat, així com el seu diagnosi, les obligacions del registre, el dipòsit i l’accés. La nova normativa entrarà en vigor el 14 de Gener de 2021.

El Real Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’ igualtat retributiva entre dones i homes obliga a totes les empreses a tenir un Registre Retributiu i les empreses de més de 50 treballadors, han d’afegir en el diagnosi del Pla d’Igualtat una auditoria salarial. La nova normativa entrarà en vigor el 14 d’Abril de 2021.

Us adjuntem resum de la nova normativa i els dos Real Decrets publicats en el BOE.

Atentament,
 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de juliol de 2020 Habilitació d’Inspecció de Treball en relació amb el compliment per part de l’empresari de mesures de prevenció en front el Covid-19
Des del 9 de juliol de 2020, La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i els funcionaris habilitats de la Generalitat de Catalunya se’ls ha habilitat per vigilar i requerir en el centre de treball, i en el cas ...
Des del 9 de juliol de 2020, La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i els funcionaris habilitats de la Generalitat de Catalunya se’ls ha habilitat per vigilar i requerir en el centre de treball, i en el cas que sigui necessari emetre actes d’infracció en relació al compliment per part de l’empresari de les mesures de seguretat pública en relació amb el COVID-19 com (*):

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat de l’ús dels centres de treball, en funció dels protocols que s’estableixin en cada cas.
b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcòholics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de les mans.
c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de forma que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible s’haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant pels treballadors com pels clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

La inobservança d’aquestes mesures pot suposar la imposició de sancions per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

(*) Article 7 i 31 del Real Decreto - Llei 21/2020, de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.
Disposició final dotzena del Real Decret – Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte del Covid-19 en els àmbits de transports i vivenda.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de juliol de 2020 Recomanacions per prevenir un Cop de Calor
Adjuntem Recomanacions per prevenir un cop de calor per tal que es traslladin als seus treballadors.
Adjuntem Recomanacions per prevenir un cop de calor per tal que es traslladin als seus treballadors.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 de juliol de 2020 Noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
Benvolguts, Ahir 8 de juliol de 2020 la Generalitat va publicar una nova resolució sobre l’ús de les mascaretes, RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic ...
Benvolguts,

Ahir 8 de juliol de 2020 la Generalitat va publicar una nova resolució sobre l’ús de les mascaretes, RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
Aquesta resolució, en el punt 1 estableix:
“Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.”
El nostre criteri tècnic contrastat amb els tècnics de la Generalitat i al CSSL (Centre de Seguretat i Salut Laboral) és el següent:
A/ OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
1- Obres completament tancades i perimetrades (no s’han de considerar espai obert al públic): cal mascareta quan no es pugui garantir la distància mínima interpersonal de 1,5 m. També cal mascareta per atendre personal no habitual a l’obra (proveïdors, direcció facultativa, coordinador de seguretat, etc.) encara que es mantingui la distància de 1,5 m.

2- Obres a la via pública (façanes, obertura de rases, pavimentació, etc.) i qualsevol obra que no estigui completament tancada: cal utilitzar obligatòriament mascareta, encara que es mantingui la distància de seguretat mínima d’1,5 m.

B/ OFICINES:
1- Oficines d’atenció al públic (per exemple punts de servei de companyies elèctriques): cal utilitzar obligatòriament mascareta, encara que es mantingui la distància interpersonal mínima d’1,5 m.

2- Oficines on la tasca principal no és atenció al públic, encara que puguin rebre visites de clients, proveïdors, etc.:
- No seria obligatòria la mascareta mentre no hi hagi personal aliè si es pot mantenir la distància interpersonal mínima d’1,5 m.
- Tot el personal aliè que entri a les dependències i tot el personal de l’empresa que l’atengui haurà d’utilitzar mascareta encara que es pugui mantenir la distància interpersonal mínima d’1,5 m, mentre duri la visita.

Possiblement, més endavant, es publiqui una regulació mes detallada de l’ús de la mascareta segons els tècnics de la Generalitat.
Finalment, i davant qualsevol dubte, sempre és recomanable la utilització de la mascareta.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de juliol de 2020 Nou servei d’Igualtat a les empreses
Benvolgudes i benvolguts, OFERIM UN NOU SERVEI D’IGUALTAT A LES EMPRESES PLG s’ha format per realitzar el Pla d’Igualtat a l’empresa i el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa. La ...

Benvolgudes i benvolguts,

OFERIM UN NOU SERVEI D’IGUALTAT A LES EMPRESES

PLG s’ha format per realitzar el Pla d’Igualtat a l’empresa i el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.

La Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH) i la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) obliguen a les empreses a:
- respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral,
- evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes
- i promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa.

Per aquesta finalitat, les empreses han d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat a l’empresa segons el nombre de treballadors. A més, totes les empreses han de realitzar un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa on es detallin les mesures específiques per la seva prevenció i arbitrar procediments específics per donar curs a les denúncies de possibles casos d’assetjament (Art. 48 LOIEDH).

Les empreses obligades a realitzar plans d’igualtat (Art. 45 LOIEDH) són:
- Empreses de 50 o més treballadors
- Si ho estableix el conveni col•lectiu
- L’autoritat laboral ha acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessoris per l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat
- Empreses que ho acordin de forma voluntària
L’elaboració i aprovació dels plans d’igualtat s’aplica paulatinament des del 7 de març que es va publicar el Reial Decret Llei 6/2019 (Disposició transitòria dècima segona LO 3/2007), en les següents situacions:

NÚMERO DE TREBALLADORS A L’EMPRESA I PERÍODE DE TRANSITORIETAT des del 07/03/2019
+ 150 treballadors fins a 250 treballadors:1 any - 07/03/2020
+ 100 treballadors fins a 150 treballadors: 2 anys –07/03/2021
+ 50 treballadors fins a 100 treballadors :3 anys – 07/03/2022

S’ha de tenir present que, la Llei d’Infraccions i Sancions del Ordre Social manifesta infraccions i sancions molt greus en matèria d’igualtat.

Per a l’elaboració Pla d’Igualtat a l’empresa i el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa oferim pressupostos a mida per cada empresa.

Atentament,

Carme Casadevall
Assessorament
(assessorament@plg.cat / 676.719.203)

 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juliol de 2020 Campanya de la calor
Benvolguts, PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. ...
Benvolguts,

PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.
Amb la col.laboració de SAFE SEA, crema solar.

CAMPANYA DE SALUT A L’OBRA

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà a les obres en construcció per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors, on es tractarà de com afrontar la calor a l’obra, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
díptics informatius d’educació sanitària (elaborats per PLG):
o “Com afrontar la calor a l’obra”
o “L’Alcohol, un company perillós”
 ampolles d’aigua
 crema de protecció solar


Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per e-mail medic@plg.cat

Atentament,


Dpt. Mèdic
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU
Girona, 1 de juliol del 2020
 
 
> MÉS
 
Publicat el 18 de juny de 2020 Modificació distància física interpersonal de seguretat
La resolució SLT/1429/2020 de la Generalitat de Catalunya modifica la distància física interpersonal de seguretat per a l’etapa de la REPRESA, que s’estableix en 1,5 m en general (enlloc dels 2 m que era la distància durant l’estat d’alarma), amb l’equivalent a ...
La resolució SLT/1429/2020 de la Generalitat de Catalunya modifica la distància física interpersonal de seguretat per a l’etapa de la REPRESA, que s’estableix en 1,5 m en general (enlloc dels 2 m que era la distància durant l’estat d’alarma), amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.

En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte proper de forma molt habitual (per exemple que convisquin en un mateix domicili) és obligatori l’ús de mascareta.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 10 de juny de 2020 Noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre
Benvolguts, El passat 6 de juny es va publicar una Ordre* on s’apliquen noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre, modificant una anterior Ordre**. Les noves instruccions en matèria de transport són: - En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, en ...
Benvolguts,

El passat 6 de juny es va publicar una Ordre* on s’apliquen noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre, modificant una anterior Ordre**.

Les noves instruccions en matèria de transport són:
- En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, en general, que estiguin proveïts amb dues places homologades (conductor i passatger) podran viatjar dues persones. L’ús de guants serà obligatori per part del passatger i també per part del conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l’ús compartit. A aquest efecte, seran admesos els guants de protecció de motoristes.
- En els transports particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs al conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixen en el mateix domicili.
- En els transports particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs al conductor, quan no totes convisquin en el mateix domicili, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que respectin la màxima distància possible entre els ocupants.
- En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, havent de garantir-se, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants. En el cas que tots els usuaris convisquin en el mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor.
- En el vehicles en els quals, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d’una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que guardin la màxima distància possible.
- En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers amb autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d’anar asseguts, es podran usar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
- En els transports públics col•lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà, en els quals existeixen plataformes habilitades per al transport de viatgers dempeus, podran ocupar-se la totalitat de les places assegudes, i es mantindrà una referència d’ocupació de dos usuaris per cada metre quadrat en la zona habilitada per a viatjar dempeus, havent de procurar-se, en tot cas, la major separació entre els passatgers.
Aquesta ordre serà d’aplicació a partir del 8 de juny fins a la finalització de l’estat de l’alarma i les seves possibles prorrogues o fins que es publiqui una altra ordre que ho modifiqui.

Per qualsevol aclariment restem a la vostra disposició.

Atentament,

(*) Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

(**) Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, pel que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de juny de 2020 Mesures higièniques i de prevenció a la FASE 2
A partir d’ahir 1 de juny que es va entrar en FASE 2 s’aplica l’Ordre SND/414/2020 de 16 de maig per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma a l’aplicació de la fase 2 ...
A partir d’ahir 1 de juny que es va entrar en FASE 2 s’aplica l’Ordre SND/414/2020 de 16 de maig per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma a l’aplicació de la fase 2 del Pla per la transició cap a una nova normalitat en la qual s’estableixen les següents mesures d’higiene i prevenció:

-Sempre que sigui possible es fomentarà el teletreball per a aquells treballadors que poden realitzar la seva activitat laboral a distància.
-S’assegurarà que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants con activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per la neteja de mans. Així mateix, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres, s’assegurarà que els treballadors disposin d’equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.
-El fixatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fixatge abans i després de cada ús, avisant als treballadors d’aquesta mesura.
-La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els treballadors. Així mateix, també en els vestuaris, taquilles, lavabos dels treballadors i qualsevol zona d’ús comú.
-Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia Covid-19, contactarà ràpidament al telèfon 061 o al seu CAP i seguir les instruccions. El treballador es col•locarà una mascareta, abandonarà el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
-Els centres hauran de realitzar els ajustaments a l’organització horària que resultin necessaris per evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració. Existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi expectatives raonables de que es respecten les distàncies mínimes de seguretat, particularment a les entrades i sortides del treball, tenint en compte la probabilitat de coincidència massiva de persones treballadores com l’afluència d’altres persones que no sigui previsible o periòdica.
-S’adoptaran les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos.
-A les feines de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques conforme les següents pautes:
. S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) recentment preparada o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben al mercat o han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
. Després de cada neteja, els materials i els equips de protecció utilitzats es llençaran de forma segura, procedint a la posterior neteja de mans.
. Les mesures de neteja s’estendran també a zones privades dels treballadors, tals com vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Quan existeixin llocs de treball compartits per més d’un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc de treball després de cada finalització de cada ús amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.
-En el cas que s’utilitzin uniformes o roba de treball, es procedirà a la neteja i desinfecció regular dels mateixos, seguint el procediment habitual.
-S’han de ventilar periòdicament les instal•lacions i com a mínim de forma diària i durant el temps necessari per permetre renovar l’aire.
-Quan en els centres, entitats, locals i establiments hi hagi un ascensor o muntacàrregues es limitarà l’ús al mínim imprescindible i s’utilitzarà preferiblement les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l’ocupació màxima serà d’una persona, a menys que es pugui garantir la separació dels dos metres entre elles o en els casos de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
-Quan l’ús dels lavabos, vestuaris, provadors, sales de lactància o similars estigui permès per clients, visitants o usuaris, l’ocupació màxima serà d’una persona per espais de fins a 4 metres quadrats excepte aquelles persones que necessitin assistència, en aquests casos es permetrà l’ús pel seu acompanyant. Per espais de més de quatre metres quadrats que comptin amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà d’un terç del número de cabines/urinaris que tingui l’estància, durant el seu ús la distància de seguretat ha d’ésser de dos metres. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits lavabos garantint sempre l’estat de salubritat i higiene dels mateixos.
-Es fonamentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposi contacte físic entre dispositius, evitant, amb la mesura del possible, ús de diner en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si el treballador que l’utilitza no és el mateix de sempre.
-En els centres de treball s’haurà de disposar de papereres en les que es pugui llençar mocadors i altre material d’un sol ús. Aquestes papereres hauran d’ésser netejades de forma freqüent i almenys una vegada al dia.


En aquesta ordre també es poden trobar condicions per la prestació de serveis d’hostaleria i restauració, i condicions de reobertura de zones comuns d’hotels i allotjaments turístics.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de juny de 2020 Mesures de prevenció pels serveis marítims en FASE 2
A partir del 2 de juny s’aplica l’Ordre SND/487/2020 d’1 de juny, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris ...
A partir del 2 de juny s’aplica l’Ordre SND/487/2020 d’1 de juny, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris i marítims, es determinen les següents mesures de prevenció pels serveis marítims en FASE 2:

-Els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguin vaixells de passatge tipus creuer, podran navegar i fondejar en les aigües adjacents de la mateixa unitat territorial.

-Els empresaris i professionals que dugin a terme aquesta activitat s’asseguraran que els passatgers i les persones a bord compleixen amb les mesures de protecció de la salut que, si escau, siguin adoptades per l’autoritat competent, especialment per a l’exercici de l’activitat laboral, professional i empresarial.

-Es permetrà la navegació d’esbarjo a les persones que es trobin a la mateixa unitat territorial en què estigui amarrada l’embarcació o vaixell d’esbarjo, no podent trobar-se a bord un nombre de persones que superi el 75 % de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació o vaixell, tret que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili i en aquest cas es podrà aconseguir el 100 %, sempre que en tots dos casos el nombre de persones a bord de l’embarcació o vaixell no excedeixi de deu.

-Es podran llogar, inclòs en arrendament nàutic, embarcacions o vaixells d’esbarjo, motos nàutiques i artefactes nàutic d’esbarjo, per part de persones que es trobin en la mateixa unitat territorial en el qual es trobin les empreses de lloguer. En el cas de motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, tret que es tracti de persones convivents, i en aquest cas no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant d’aquesta. En les embarcacions, vaixells i artefactes nàutics el nombre de persones no pot excedir de deu.

-Es podran dur a terme les pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols d’esbarjo que requereixin de l’ús d’embarcacions d’esbarjo. Totes les persones a bord hauran de trobar-se en la mateixa unitat territorial en què estigui amarrada l’embarcació i el seu número no superarà el 75 % de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, sense que en cap cas es pugui sobrepassar a 8 alumnes.

-En totes les activitats marítimes esmentades:

. La navegació es limitarà a les aigües adjacents dels territoris de la unitat territorial de referència, sempre que no se superin les limitacions o restriccions contingudes en els respectius certificats, documents o títols dels vaixells i embarcacions d’esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d’esbarjo, així com de les persones titulades que els governen.

. Hauran d’ adoptar-se mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene en els vaixells i embarcacions d’esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d’esbarjo.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de maig de 2020 Aixecada la suspensió d’activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents
A partir d’avui 25 de maig (*) s’aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents establerta per l’Ordre SND/340/2020, del 12 d’abril, pel que se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les ...
A partir d’avui 25 de maig (*) s’aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents establerta per l’Ordre SND/340/2020, del 12 d’abril, pel que se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per persones no relacionades amb aquesta activitat.

Igualment s’hauran de garantir les mesures adequades d’higiene i distància mínima de seguretat entre persones de dos metres.

(*) Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación de Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Ocho. Se introduce una nueva disposición adicional quita con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Condiciones para el desarrollo de actividades relacionadas con obras de intervención en edificios.
1. Se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes establecida por la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
2. En la realización de las obras a que se refiere el apartado anterior se garantizarán en todo caso las medidas adecuadas de higiene y la distancia mínima de seguridad entre personas de dos metros.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de maig de 2020 Recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar la Covid-19
Publicat el manual de recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar la Covid-19, creat per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, així com un tríptic informatiu dirigit als autònoms. Adjuntem els dos documents.
Publicat el manual de recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar la Covid-19, creat per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, així com un tríptic informatiu dirigit als autònoms. Adjuntem els dos documents.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de maig de 2020 PLG Informa Maig- Juny 2020
Correcta retirada de mascareta i guants
Correcta retirada de mascareta i guants
 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de maig de 2020 Formació preventiva COVID-19 disponible a la nostra plataforma de formació on-line
Posem a la vostra disposició la formació preventiva per evitar la infecció de COVID-19 a la nostra plataforma de formació on-line: https://formacio.plg.cat/course/535/about Fa uns dies els enviàvem un document en PDF per tal de traslladar als seus treballadors com a informació - formació ...
Posem a la vostra disposició la formació preventiva per evitar la infecció de COVID-19 a la nostra plataforma de formació on-line:
https://formacio.plg.cat/course/535/about

Fa uns dies els enviàvem un document en PDF per tal de traslladar als seus treballadors com a informació - formació sobre el COVID-19 i la seva prevenció. A partir d’avui, per a aquelles empreses que ho prefereixin, els donem la possibilitat de fer-ho mitjançant la nostra plataforma de formació on-line.

Com ja saben amb l’existència de la pandèmia del COVID-19, és fonamental que els treballadors rebin una informació i formació de les mesures preventives per evitar la seva propagació (*).

Si alguna empresa ho necessita es podria emetre un certificat d’aquesta formació.

Per aquelles empreses interessades cal que ho demanin al Dept. de Formació de PLG (Tel. 972 21 57 51 o e-mail: formacio@plg.cat )


(*) Segons article 18 i 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de maig de 2020 Modificació normativa suspensió de determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents
El passat 13 d’abril els informàvem de la publicació d’una Ordre Ministerial on es suspenien els treballs de construcció en habitatges habitats, ahir es va publicar la següent modificació d’aquesta ordre*: Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado ...
El passat 13 d’abril els informàvem de la publicació d’una Ordre Ministerial on es suspenien els treballs de construcció en habitatges habitats, ahir es va publicar la següent modificació d’aquesta ordre*:

Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del inmueble o de delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.»

En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.»

Esta modificación entra en vigor el día 3 de Mayo de 2020.


(*) Ordre SND/385/2020 de 2 de maig, per la que es modifica l’Ordre SND/340/2020 de 12 d’abril per la que se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de maig de 2020 Nova normativa dels desplaçaments dels treballadors amb vehicles
El passat 3 de maig ha estat publicada una Ordre* on s’estableix que els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per cada fila de seients, sempre ...
El passat 3 de maig ha estat publicada una Ordre* on s’estableix que els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per cada fila de seients, sempre que s’utilitzin mascaretes i es respecti la màxima distància possible entre els ocupants.

En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, garantint la distància màxima possible entre els seus ocupants.

En els vehicles que per les seves característiques tècniques únicament es disposi d’una fila de seients com per exemple cabines de vehicles pesats, furgonetes o altres, podran viatjar com a màxim dos persones sempre que els seus ocupants utilitzin mascaretes que cobreixin les vies respiratòries i guardin la màxima distància possible. En cas contrari només podrà viatjar el conductor.

Els treballadors de serveis de transports que tinguin contacte directe amb els viatgers hauran de tenir mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüents.

Aquesta ordre serà d’aplicació a partir del 4 de maig fins a la finalització de l’estat de l’alarma o fins que es publiqui una altra ordre que ho modifiqui.


(*) Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, pel que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat. 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de maig de 2020 Mesures preventives per a empreses del sector de l’hostaleria, restauració i comerç, o per a qualsevol empresa que tingui una botiga o punt de servei de cara al públic.
El diumenge 3 de maig es va publicar l’Ordre* que estableix les mesures d’higiene i prevenció pels establiments i locals comercials, serveis, restauració i hostaleria. Adjuntem un resum de les mesures a tenir present i una guia de bones pràctiques del Consorci de ...
El diumenge 3 de maig es va publicar l’Ordre* que estableix les mesures d’higiene i prevenció pels establiments i locals comercials, serveis, restauració i hostaleria.
Adjuntem un resum de les mesures a tenir present i una guia de bones pràctiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Aplicable per a qualsevol empresa que tingui una botiga o punt de servei de cara al públic.


*Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 d'abril de 2020 Suspensió de determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents
Adjuntem publicació de l’Ordre SND/340/2020, de 12 de abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en las que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
Adjuntem publicació de l’Ordre SND/340/2020, de 12 de abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en las que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 d'abril de 2020 Recomanacions per a empreses i persones treballadores per l’efecte del Coronavirus SARS-CoV-2
Us adjuntem les Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del Coronavirus SARS-CoV-2 publicades pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (document consensuat entre Patronals, Sindicats i la Generalitat de ...
Us adjuntem les Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del Coronavirus SARS-CoV-2 publicades pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (document consensuat entre Patronals, Sindicats i la Generalitat de Catalunya).
 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 d'abril de 2020 PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC D’INFECCIÓ PER CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)
Els hi adjuntem el PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC D’INFECCIÓ PER CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), el qual inclou: -Mesures d’actuació enfront el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) als centres de treball -Actuació en cas confirmat, probable o possible de treballadors infectats pel SARS-CoV-2 (COVID-19) -Identificació de treballadors ...
Els hi adjuntem el PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC D’INFECCIÓ PER CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), el qual inclou:

-Mesures d’actuació enfront el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) als centres de treball
-Actuació en cas confirmat, probable o possible de treballadors infectats pel SARS-CoV-2 (COVID-19)
-Identificació de treballadors especialment sensibles al coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19)

Cal que aquest protocol de seguretat i salut es lliuri als treballadors i apliquin les mesures (el treballador ha de signar el rebut d’informació que us adjuntem en aquest e-mail).

Els recordem que els treballadors han de rebre una informació - formació de les mesures preventives per evitar la propagació del coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) (aquesta formació la tenen a l’annex III del protocol i els treballadors han de signar conforme ho han realitzat 7.15 que adjuntem en aquest e-mail, aquest document signat no cal que l’enviïn a PLG).
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Identificació risc d'infecció per la COVID-19 i protocol d'actuació a les obres de construcció.
Per les empreses que realitzen tasques o activitats a les obres de construcció s'han preparat alguns documents relacionats amb l'estat d'alarma i per la pandèmia de la COVID-19. Ara com ara els centres de treball que són considerats obres de construcció poden ...
Per les empreses que realitzen tasques o activitats a les obres de construcció s'han preparat alguns documents relacionats amb l'estat d'alarma i per la pandèmia de la COVID-19.

Ara com ara els centres de treball que són considerats obres de construcció poden continuar l'activitat aplicant certes mesures de prevenció i protecció enfront del risc de contagi per la COVID-19.

Us enviem la identificació del risc que pot formar part com annex de les avaluacions de riscos de l'empresa o dels plans de seguretat i salut, i el protocol d'actuació que cal que segueixin les empreses.

Recordem que caldria que les empreses informessin els treballadors del protocol d'actuació (que inclou les mesures de prevenció i protecció) a tots els treballadors afectats i fer signar el model de rebut que també s'adjunta el correu.

Adjuntem la següent documentació:

- Identificació del risc d'infecció per la COVID-19 i protocol d'actuació a les obres de construcció

- Díptic informatiu pels treballadors sobre les mesures de prevenció i protecció enfront de la COVID-19 (en català i castellà).

- Model o plantilla de registre de lliurament d'informació als treballadors dels dos documents anteriors.

- Model o plantilla d'autorització pel desplaçament i accés a l'obra.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Protocol d'actuació en cas que hi hagi treballadors que presentin símptomes per la Covid-19.
PLG ha elaborat un protocol d'actuació per les empreses que tinguin treballadors que presentin símptomes per la Covid-19 (cas confirmat, probable o possible). Adjuntem protocol.
PLG ha elaborat un protocol d'actuació per les empreses que tinguin treballadors que presentin símptomes per la Covid-19 (cas confirmat, probable o possible). Adjuntem protocol.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Tramitació telemàtica del llibre de subcontractació
Com ja saben, cada contractista ha de disposar d'un llibre de subcontractació habilitat per l'autoritat laboral amb caràcter previ a la subcontractació d'un subcontractista o d'un treballador autònom en una obra. L'habilitació d'aquest llibre es realitza de forma presencial a la Generalitat de ...
Com ja saben, cada contractista ha de disposar d'un llibre de subcontractació habilitat per l'autoritat laboral amb caràcter previ a la subcontractació d'un subcontractista o d'un treballador autònom en una obra.

L'habilitació d'aquest llibre es realitza de forma presencial a la Generalitat de Catalunya. Mentre duri la situació excepcional de l'Estat d'Alarma aquest tràmit es pot fer de forma telemàtica. Només cal que l'empresa disposi d'un certificat digital de persona jurídica o de representant de l'empresa o bé fer-se mitjançant idCAT Mòbil, tal com es fa per tramitar la comunicació d'obertura del centre de treball.

El tràmit el poden fer en aquest enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habilitacio-del-llibre-de-subcontractacio?category=77261a52-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Igualment l'empresa ha de disposar del llibre de subcontractació i omplir-lo amb els seus subcontractats de l'obra.

Per últim, recordar-los que PLG posa a la seva disposició:

- Llibres de subcontractació sense habilitació per la Generalitat de Catalunya (4,03 €)

- Llibres de subcontractació amb l'habilitació per la Generalitat de Catalunya (6,26 €)

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició al Tel. 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de Plans de Seguretat i Salut de PLG.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Identificació dels treballadors especialment sensibles al Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)
Els Serveis de Prevenció de riscos laborals estan cridats a cooperar amb les autoritats sanitàries, adaptant la seva activitat i recomanacions amb l'objectiu general de limitar els contagis de SARS-CoV-2 (COVID-19). Per a tots aquells treballadors assalariats d'empreses que es permet continuar el ...
Els Serveis de Prevenció de riscos laborals estan cridats a cooperar amb les autoritats sanitàries, adaptant la seva activitat i recomanacions amb l'objectiu general de limitar els contagis de SARS-CoV-2 (COVID-19).

Per a tots aquells treballadors assalariats d'empreses que es permet continuar el seu funcionament en ésser considerades activitats essencials pel Real Decret Llei 10/2020 de 29 de març, des del 30 de març fins al 9 d'abril (ambdós inclosos) cal que sàpiguen que:

Ell Ministeri de Sanitat ha definit com a "grups vulnerables" a la Covid‐19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.

El treballador que pertanyi a algun d'aquests "grups vulnerables" ha d'informar a l'empresa, no cal especificar el motiu (patologia, malaltia, afecció...), n'hi ha prou amb informar que pertany a un dels grups vulnerables i que pot ser especialment sensible al coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

L'empresa ha de facilitar aquesta informació al Dept. Mèdic de PLG. Per a això omplirà la taula que s'adjunta a l'annex I i l'enviarà a l'email: medic@plg.cat, per tal que es realitzin les actuacions que es considerin oportunes segons els criteris vigents en aquest moment, establerts per les autoritats sanitàries. El treballador que es consideri inclòs en un d'aquests "grups vulnerables" haurà de facilitar i enviar al Dept. Mèdic de PLG la documentació que es consideri rellevant i oportuna per valorar si realment cal la seva inclusió en el "grup vulnerable" d'especial sensibilitat al coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Després d'estudiar el cas, si el Dept. Mèdic de PLG considera que la persona treballadora compleix els criteris per ser considerada d'especial sensibilitat en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 sense que hi hagi possibilitat d'adaptació del lloc de treball, protecció adequada que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc de treball exempt de risc d'exposició a l'empresa, ha d'elaborar un informe recomanant el pas a situació d'incapacitat temporal, per tal de facilitar la seva tramitació als serveis d'atenció primària.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Per les empreses que treballin – Formació preventiva per evitar la propagació de la Covid-19
Amb l'existència de la pandèmia de la Covid-19, és fonamental que els treballadors de les empreses que treballin rebin una informació i formació de les mesures preventives per evitar la seva propagació. Des de PLG els fem arribar un document informatiu - formatiu ...
Amb l'existència de la pandèmia de la Covid-19, és fonamental que els treballadors de les empreses que treballin rebin una informació i formació de les mesures preventives per evitar la seva propagació.

Des de PLG els fem arribar un document informatiu - formatiu sobre la Covid-19 i la seva prevenció per tal que els hi entreguin als seus treballadors i ells firmin la seva recepció.

En aquest e-mail s'adjunta la següent documentació:

- Document informatiu-formatiu sobre el risc laboral per COVID-19.

- Registre de lliurament de document informatiu/formatiu sobre el risc laboral per COVID-19

Si alguna empresa ho necessita, es pot emetre un certificat d'aquesta informació- formació.

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició al Tel. 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de Formació de PLG.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 de gener de 2020 III Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall
Ha estat publicat al BOE el III Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis o modificacions respecte l’anterior conveni (llegir PDF)
Ha estat publicat al BOE el III Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis o modificacions respecte l’anterior conveni (llegir PDF)
 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de novembre de 2019 PLG Informa Novembre- Desembre 2019
La coordinació d'activitats empresarials a les empreses i autònoms
La coordinació d'activitats empresarials a les empreses i autònoms
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de juliol de 2019 Ja no es pot presentar la Comunicació d’obertura de centre de treball de forma presencial
> MÉS
 
Publicat el 8 de maig de 2019 PLG Informa Maig - Juny 2019
Procediment d'Actuació en cas de detectar amiant
Procediment d'Actuació en cas de detectar amiant
 
 
> MÉS
 
Publicat el 30 d'abril de 2019 S’obre el període per sol•licitar reduccions cotitzacions SS per baixa sinistralitat
Benvolguts, S’ha obert el període per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors. Sempre que es compleixin ...
Benvolguts,

S’ha obert el període per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors.

Sempre que es compleixin els requisits, les empreses podran obtenir la quantia de l’incentiu del 5% de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació (***) sense necessitat de justificar inversions i podrien obtenir un 5% addicional més de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació en funció de les inversions en prevenció realitzades.

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir els següents requisits:
- Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superiors a 5.000€ o haver obtingut un volum de cotització per contingències professionals de 250€ en un període d’observació de quatre anys.
- Trobar-se en el període d’observació per sota els límits establerts respecte dels índex de sinistralitat general i sinistralitat extrema (la seva mútua els assessorarà de si excedeixen o no aquests límits i són susceptibles de sol•licitar aquest incentiu).
- Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social.
- No haver estat sancionat per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de la Seguretat Social. Només es tindran en compte les resolucions sancionades que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació quan el sol•licitant hagi estat considerat subjecte directe de la infracció. En el supòsit d’infraccions greus, només es tindran en compte quan excedeixin de dos.
- Acreditar el compliment per part de l’empresa de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (mitjançant una declaració responsable de l’empresa en format qüestionari per saber si compleixen amb les obligacions en prevenció de riscos laborals, aquest document a omplir els donarà la seva mútua d’accidents).
- Haver informat als delegats de prevenció de la sol•licitud de l’incentiu.

Es podrà obtenir el 5% addicional de les cotitzacions per contingències professionals sempre que es compleixin els requisits anteriors i s’hagin realitzat inversions en algunes de les següents accions preventives complementàries (sempre amb el límit màxim de l’import realitzat d’aquestes inversions):
- Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels existents.
- Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
- Existència de plans de mobilitat vial a l’empresa (des de PLG els hi podem elaborar els plans de mobilitat vial, analitzant els desplaçament amb vehicles dels seus treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir els accidents de treball “in itinere” i “en missió”, només cal que ens demani un pressupost d’aquest servei).
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.


Les petites empreses (****) podran justificar les inversions en:
- Assumpció per part de l’empresari de l’activitat preventiva o incorporació a la plantilla de recursos preventius propis.
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
- Obtenció de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que vagin assumir les tasques preventives.


Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part seva i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2019.

(*) Poden consultar a la nostra pàgina web www.plg.cat (a l’àrea restringida per a clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 231/2017 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses amb treballadors, és a dir, les societats o els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.

(***) El període d’observació es defineix com el número d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol•licitud necessaris per superar el volum mínim de cotització per contingències professionals, que no hagin format part d’una sol•licitud anterior i amb un màxim de quatre exercicis.

(****) Es considera petita empresa aquella que compte amb el volum de cotitzacions per contingències professionals major o igual a 250€ i menor o igual a 5.000€ pel període d’observació de quatre anys.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 27 de març de 2019 NOUS SIMULADORS DE RISCOS LABORALS D'ESPAIS CONFINATS, TREBALLS EN ALÇADA I RISC ELÈCTRIC
Es poden realitzar les següents formacions adaptables segons les necessitats dels clients: Formació teòrica i pràctica de PRL d’ESPAIS CONFINATS Curs destinat a qualsevol treballador que en un moment donat pot trobar un espai confinat, per tal que pugui reconèixer els riscos ...
Es poden realitzar les següents formacions adaptables segons les necessitats dels clients:

Formació teòrica i pràctica de PRL d’ESPAIS CONFINATS
Curs destinat a qualsevol treballador que en un moment donat pot trobar un espai confinat, per tal que pugui reconèixer els riscos que comporta i les mesures preventives que cal aplicar
Durada total: 2 hores (1 hora de teoria i 1 hora de pràctica).
Preu: pels clients de PLG aquest curs està inclòs a les quotes que es paguen del servei.

Formació teòrica i pràctica de PRL d’ESPAIS CONFINATS
Formació destinada a treballadors que han d’entrar a realitzar alguna tasca en un espai confinat, per tal que coneguin els riscos, les mesures preventives i els procediments de treball
Durada total: 4 hores (1 hora de teoria i 3 hores de pràctiques)
Preu: 36€ per alumne (*)

Formació teòrica i pràctica de PRL de TREBALLS EN ALÇADA (Temari adaptable segons les necessitats del client)
Durada: de 6 hores (3 hores de teoria i 3 hores de pràctiques)
Preu: 54€ per alumne (*)

FORMACIONS TELCO
Els treballadors del sector de les telecomunicacions (TELCO) han de disposar la capacitació i formació necessària segons els estàndards de seguretat establerts, anomenat ESNTÀDARD TELCO, realitzats per entitats homologades (PLG és empresa homologada):

FORMACIÓ TELCO ESPAIS CONFINATS
Durada: 6 hores (2 hores de teoria i 4 hores de pràctiques)
Preu: 120€ per alumne (*)

FORMACIÓ TELCO TREBALLS EN ALÇADA I
Durada: 6 hores (3 hores de teoria i 3 hores de pràctiques)
Preu: 120€ per alumne (*)

FORMACIÓ TELCO RISC ELÈCTRIC
Durada: 6 hores (5 hores de teoria i 1 hora de pràctiques)
Preu: 95€ per alumne (*)
 
 
> MÉS
 
Publicat el 27 de març de 2019 FORMACIONS TELCO
PLG empresa homologada per AUDELCO segons estàndards de formació TELCO per a realitzar les següents formacions: FORMACIÓ TELCO ESPAIS CONFINATS Formació teòrica i pràctica per realitzar treballs en espais confinats Durada: 6 hores presencials Preu: 120,00 €/alumne (*) FORMACIÓ TELCO TREBALLS EN ...
PLG empresa homologada per AUDELCO segons estàndards de formació TELCO per a realitzar les següents formacions:

FORMACIÓ TELCO ESPAIS CONFINATS
Formació teòrica i pràctica per realitzar treballs en espais confinats
Durada: 6 hores presencials
Preu: 120,00 €/alumne (*)

FORMACIÓ TELCO TREBALLS EN ALÇADA I
Formació teòrica i pràctica per realitzar treballs en alçada
Durada: 6 hores presencials
Preu: 120,00 €/alumne (*)

FORMACIÓ TELCO RISC ELÈCTRIC
Formació teòrica i pràctica per realitzar treballs amb risc elèctric
Durada: 6 hores presencials
Preu: 95 €/alumne (*)

 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 de març de 2019 RECICLATGES DE FORMACIÓ DEL METALL
Com ja saben el juny del 2017 va sortir publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, en el qual establia que els treballadors que entren en obres de construcció han de ...
Com ja saben el juny del 2017 va sortir publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, en el qual establia que els treballadors que entren en obres de construcció han de realitzar una formació de reciclatge d’una durada de 4 hores cada 3 anys de forma presencial per a cada ofici del conveni que desenvolupin.

La comissió paritària que negocia el Conveni Col•lectiu del Metall el passat mes d’octubre 2018 es van reunir i van decidir que els reciclatges s’havien de realitzar per a cada ofici, és a dir, un treballador que tingui per exemple les 20 hores d’Electricitat i les 6 hores de Lampisteria, haurà de realitzar un mòdul de reciclatge per la formació d’Electricitat i un altre pel de Lampisteria.

Des de PLG estem organitzant i programant aquests reciclatges a les diferents seus de formació, si algun dels seus treballadors li toca fer els reciclatges en propers dies rebreu programacions per a realitzar-los.

Si vostè, volgués avançar-se i realitzar els reciclatges abans que li enviem la programació només cal que ens ho comuniqui i li realitzarem el més aviat possible.

També els recordem, que quan un treballador hagi estat més d’1 any fora del sector metall haurà de realitzar una formació de reciclatge abans d’ésser incorporat al lloc de treball, per tant, quan ens doneu d’alta nous treballadors cal demanar-nos expressament que els hi fem el reciclatge.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 de març de 2019 NOU CERTIFICAT D'ALTA DE PLG
A la pàgina web de PLG www.plg.cat els hem introduït un nou certificat d’alta al servei de prevenció PLG i al corrent de pagament amb data (els posem corrent de pagament fins l’últim dia del mes següent), només cal que entri a ...
A la pàgina web de PLG www.plg.cat els hem introduït un nou certificat d’alta al servei de prevenció PLG i al corrent de pagament amb data (els posem corrent de pagament fins l’últim dia del mes següent), només cal que entri a l’àrea restringida per a clients amb la seva contrasenya (a mà dreta “Àrea Client”) i a la pestanya d’ALTA PLG ho trobaran.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de març de 2019 PLG participa a la Sessió Informativa dirigida a professionals del Sector a Blanes
L'empresa BRECOR obra les seves instal·lacions i convoca als seus clients a una trobada que organitza juntament amb la Unió d'Empresaris de la Construcció per informar de les últimes novetats del sector de la construcció.
L'empresa BRECOR obra les seves instal·lacions i convoca als seus clients a una trobada que organitza juntament amb la Unió d'Empresaris de la Construcció per informar de les últimes novetats del sector de la construcció.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de març de 2019 Simulador de Riscos Laborals
En el Centre de Formació de Palol de Revardit hem preparat uns simuladors de riscos laborals d’espais confinats, treballs en alçada i risc elèctric. Us facilitem un vídeo on podreu veure els simuladors i un exemple de les pràctiques formatives que s’hi ...
En el Centre de Formació de Palol de Revardit hem preparat uns simuladors de riscos laborals d’espais confinats, treballs en alçada i risc elèctric.

Us facilitem un vídeo on podreu veure els simuladors i un exemple de les pràctiques formatives que s’hi podran realitzar https://www.youtube.com/watch?v=KiyRpnVbal0
 
 
> MÉS
 
Publicat el 27 de febrer de 2019 Notificacions Inspecció de Treball per via electrònica
A partir del 18 de febrer de 2019, la Inspecció de Treball realitzarà només les notificacions a les empreses per mitjans electrònics (segons el que estableix la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques). En principi quan la ...
A partir del 18 de febrer de 2019, la Inspecció de Treball realitzarà només les notificacions a les empreses per mitjans electrònics (segons el que estableix la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

En principi quan la Inspecció de Treball vulgui notificar quelcom, enviarà un e-mail a l’empresa on els comunicaran que han de recollir una notificació electrònica a la seu electrònica https://seu.gencat.cat . L’e-mail de l’empresa on es comunicarà, serà el que els consta a la Tresoreria de la Seguretat Social (podeu consultar amb la vostra gestoria laboral l’e-mail que figura a domicili de les notificacions a efectes de la Tresoreria de la Seguretat Social).

Per recollir la notificació caldrà seguir els següents passos (*):
1) Obrir l’enllaç https://seu.gencat.cat i entrar a ‘la meva carpeta’
2) A la secció ‘la meva carpeta’ clicar ‘accés a notificacions electròniques’
3) Per entrar-hi us faran identificar l’empresa amb una de les següents opcions:
- Utilitzant certificat digital i/o idCAT mòbil
- O si l’empresa no disposa de certificat digital i/o idCAT mòbil, ha d’omplir amb el NIF/NIE de l’empresa i un telèfon/email per rebre un codi d’entrada

Si l’empresa no rep un correu electrònic de la Inspecció de Treball, no eximeix que hi pugui haver-hi una notificació pendent de lectura de la Inspecció de Treball a la seu electrònica.

Seria recomanable que confirméssiu amb la vostra gestoria laboral l’e-mail que els figura a la Tresoreria de la Seguretat Social a efectes de notificacions.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 28 de novembre de 2018 Conveni de Col·laboració amb L’ASSOCIACIÓ AUTONÒMA D’EMPRESARIS DE LA FUSTA A LES COMARQUES GIRONINES
Els informem que PLG a firmat un CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ AUTONÒMA D’EMPRESARIS DE LA FUSTA A LES COMARQUES GIRONINES, el qual comporta un descompte de les quotes del servei de prevenció. Oferim assessorament en prevenció de riscos laborals (tècnic i ...
Els informem que PLG a firmat un CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ AUTONÒMA D’EMPRESARIS DE LA FUSTA A LES COMARQUES GIRONINES, el qual comporta un descompte de les quotes del servei de prevenció.

Oferim assessorament en prevenció de riscos laborals (tècnic i jurídic) a tots els associats.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 28 de novembre de 2018 PLG Informa Novembre - Desembre 2018
Treballadors de les ETT a les obres de construcció
Treballadors de les ETT a les obres de construcció
 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 d'octubre de 2018 Qüestionari de salut
Els recordem que disposeu del qüestionari de salut adjunt per fer-lo omplir als treballadors, és útil i legalment convenient que el treballador l’ompli quan aquest sigui nou a l’empresa (a l’espera de realitzar la seva revisió mèdica) o quan es negui a ...
Els recordem que disposeu del qüestionari de salut adjunt per fer-lo omplir als treballadors, és útil i legalment convenient que el treballador l’ompli quan aquest sigui nou a l’empresa (a l’espera de realitzar la seva revisió mèdica) o quan es negui a fer el reconeixement mèdic.

El treballador ens ha de fer arribar el qüestionari de salut omplert i tancat en un sobre per correu postal a l’atenció dels SERVEIS MÈDICS DE PLG (c/ Figuerola número 15 de Girona amb CP 17001), el qüestionari serà revisat per un Metge amb l’especialitat de Medicina del Treball de PLG, el qual si detectés algun risc greu i imminent per ocupar el seu lloc de treball degut al seu estat de salut, PLG avisaria de forma immediata al treballador per procedir a la seva avaluació mèdica i resoldre l’aptitud pel seu lloc de treball.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 10 d'octubre de 2018 Formació del Article 19 LPRL
La formació en prevenció de riscos laborals que han de rebre els treballadors és la formació específica per lloc de treball que estableix el Conveni Col•lectiu (Construcció (*)/ Metall / Fusteria / Treballs Forestals / Vidre i Retolació) o segons normativa minera, ...
La formació en prevenció de riscos laborals que han de rebre els treballadors és la formació específica per lloc de treball que estableix el Conveni Col•lectiu (Construcció (*)/ Metall / Fusteria / Treballs Forestals / Vidre i Retolació) o segons normativa minera, són els cursos específics de 20 hores o 6 hores.

Ara bé, aquells treballadors que executin tasques corresponents a llocs de treball o oficis que no estiguin especificats en els Convenis, llavors caldrà realitzar una formació d’acord amb els riscos i mesures preventives associades a aquestes tasques, segons el que estableix l’article 19 (**) de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Amb les visites que els realitzen els nostres Tècnics de prevenció a les seves empreses ja es defineixen els llocs de treball i quines formacions cal que facin els seus treballadors, les quals ja són programades pel nostre Dept. de Formació de PLG.

Actualment hi ha empreses que quan subcontracten altres empreses o en algunes plataformes (per enviar-hi documentació) demanen la formació per lloc de treball o la formació de l’article 19 de la Llei de Prevenció de riscos laborals, tot i presentant la formació realitzada del Conveni Col•lectiu (les 20 hores o les 6 hores), els hi continuen demanant aquesta altra formació per lloc de treball.

Si és el vostre cas, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres per tal de solucionar-ho (demanar pel Dept. de Formació de PLG) i sereu informats dels certificats que cal presentar per cada lloc de treball.

(*) Article 137 del VI Conveni Col•lectiu de la Construcció: d’acord amb l’Acta de la 11a reunió de la Comissió Negociadora del V Conveni Col•lectiu General del Sector de la Construcció publicada en el BOE de 30 de maig de 2013 la formació d’aquest Conveni és la continguda a l’article 19 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i per tant, en la majoria dels casos serà formació suficient i adequada pel lloc de treball.

(**) Article 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals:
1. En compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, independentment de la modalitat o la durada d’aquesta, com quan s’esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.
La formació s’ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, cal que s’adapti a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres de nous i s’ha de repetir periòdicament, si fos necessari.
2. La formació a què es refereix l’apartat anterior s’ha d’impartir, sempre que sigui possible, dins la jornada laboral o, si no fos possible, en altres hores però descomptant de la jornada les hores que s’hi hagin esmerçat. La formació pot ser impartida per l’empresa amb mitjans propis o bé concertada amb serveis externs, i en cap cas el seu cost no ha de ser a càrrec dels treballadors.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de maig de 2018 PLG Informa Maig - Juny 2018
Reducció cotitzacions
Reducció cotitzacions
 
 
> MÉS
 
Publicat el 18 d'abril de 2018 Riscos psicosocials a l'empresa
Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, úlcera d’estomac o contractures i mal d’esquena, per esmentar ...
Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, úlcera d’estomac o contractures i mal d’esquena, per esmentar aquells efectes sobre els que es disposa de més estudis.

Els Riscos Psicosocials també poden comportar efectes negatius per a l’empresa (absentisme, baixa productivitat, mala qualitat, etc.).

El coneixement científic assenyala com a riscos psicosocials:
- L’excés de les exigències psicològiques en el treball (cal treballar molt ràpid o de forma irregular, el treball requereix que s’amaguin els sentiments, o callar l’opinió, etc).
- La falta de control sobre els continguts i les condicions de treball (no podem decidir la forma de fer les nostres tasques, no podem aplicar les nostres habilitats, etc).
- La falta de suport en el treball (cal treballar aïllat, sense suport dels superiors, amb competitivitat entre companys, sense la informació necessària i a temps, etc).
- Escasses compensacions en el treball (falta de respecte, inseguretat contractual, no es valora la feina feta, etc).
- Doble presència (les exigències laborals afecten a les relacions en l’àmbit domèstic i/o familiar).
- Baix capital social (el tracte és injust o no hi ha confiança entre la Direcció i la plantilla, etc).

Aquests riscos psicosocials són de difícil mesura ja que és molt difícil, per exemple, establir la relació causa-efecte que provoquen sobre la salut. La seva avaluació se sol realitzar mitjançant mètodes que es basen en qüestionaris individuals tipus test.

Els delegats de prevenció i en la seva absència els responsables de recursos humans han d’estar atents a qualsevol indici raonable de situacions que en la organització del treball i/o en les relacions laborals puguin afectar la salut dels treballadors (riscos psicosocials), comunicant al servei de prevenció qualsevol situació anòmala que es produeixi a l’empresa en les relacions entre treballadors i comandaments, a fi i efecte de poder aplicar les mesures preventives i/o correctores que correspongui.

PLG, dins l’avaluació general de l’empresa, ja facilita mesures preventives generals per aquests riscos, però per tal de complir estrictament amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) s’ha de realitzar l’avaluació de riscos psicosocials mitjançant un mètode reconegut.

Per dur-la a terme l’empresa i els representants dels treballadors han de signar un acord en el qual s’estableix que es realitzarà l’avaluació de riscos psicosocial i s’aplicaran les mesures correctores que corresponguin, adjuntem document que cal retornar complimentat i signat per l’empresa i els representants dels treballadors (adjuntem 2 models un per a empreses de més de 50 treballadors i un per menys de 50 treballadors).

Per tal que es porti a terme l’avaluació de riscos psicosocials de la seva empresa cal que es posin en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51 i demanin per Cristina Casadevall (Coordinació PLG). Aquestes actuacions les realitzarà l’equip de treball de l’empresa amb assessorament d’un Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals de PLG seguint el mètode reconegut i respectant en tot moment la confidencialitat. Aquesta actuació preventiva genera un cost afegit que haurà d’ésser consultat.

Les empreses que ja disposen de l’avaluació de riscos psicosocials només cal que ens comuniquin si hi ha hagut algun canvi significatiu.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 d'abril de 2018 Sol•licitud reducció cotitzacions Seguretat Social per baixa sinistralitat
EL proper 15 d’abril comença el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors. Sempre ...
EL proper 15 d’abril comença el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors.

Sempre que es compleixin els requisits, les empreses podran obtenir la quantia de l’incentiu del 5% de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació (***) sense necessitat de justificar inversions i podrien obtenir un 5% addicional més de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació en funció de les inversions en prevenció realitzades.

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir els següents requisits:
- Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superiors a 5.000€ o haver obtingut un volum de cotització per contingències professionals de 250€ en un període d’observació de quatre anys.
- Trobar-se en el període d’observació per sota els límits establerts respecte dels índex de sinistralitat general i sinistralitat extrema (la seva mútua els assessorarà de si excedeixen o no aquests límits i són susceptibles de sol•licitar aquest incentiu).
- Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social.
- No haver estat sancionat per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de la Seguretat Social. Només es tindran en compte les resolucions sancionades que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació quan el sol•licitant hagi estat considerat subjecte directe de la infracció. En el supòsit d’infraccions greus, només es tindran en compte quan excedeixin de dos.
- Acreditar el compliment per part de l’empresa de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (mitjançant una declaració responsable de l’empresa en format qüestionari per saber si compleixen amb les obligacions en prevenció de riscos laborals, aquest document a omplir els donarà la seva mútua d’accidents).
- Haver informat als delegats de prevenció de la sol•licitud de l’incentiu.

Es podrà obtenir el 5% addicional de les cotitzacions per contingències professionals sempre que es compleixin els requisits anteriors i s’hagin realitzat inversions en algunes de les següents accions preventives complementàries (sempre amb el límit màxim de l’import realitzat d’aquestes inversions):
- Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels existents.
- Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
- Existència de plans de mobilitat vial a l’empresa (des de PLG els hi podem elaborar els plans de mobilitat vial, analitzant els desplaçament amb vehicles dels seus treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir els accidents de treball “in itinere” i “en missió”, només cal que ens demani un pressupost d’aquest servei).
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
Les petites empreses (****) podran justificar les inversions en:
- Assumpció per part de l’empresari de l’activitat preventiva o incorporació a la plantilla de recursos preventius propis.
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
- Obtenció de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que vagin assumir les tasques preventives.


Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part seva i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2018.

(*) Poden consultar en aquesta pàgina web www.plg.cat (a l’àrea restringida per a clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 231/2017 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses amb treballadors, és a dir, les societats o els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.

(***) El període d’observació es defineix com el número d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol•licitud necessaris per superar el volum mínim de cotització per contingències professionals, que no hagin format part d’una sol•licitud anterior i amb un màxim de quatre exercicis.

(****) Es considera petita empresa aquella que compte amb el volum de cotitzacions per contingències professionals major o igual a 250€ i menor o igual a 5.000€ pel període d’observació de quatre anys.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de març de 2018 Publicació nous oficis del VI Conveni Col·lectiu de la Construcció
En el VI Conveni Col•lectiu de la Construcció (2017-2021) es publiquen 3 nous oficis de la formació específica en prevenció de riscos laborals de segon cicle de 20 hores o 6 hores: - Treballs de soldadura - Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats (inclou ...
En el VI Conveni Col•lectiu de la Construcció (2017-2021) es publiquen 3 nous oficis de la formació específica en prevenció de riscos laborals de segon cicle de 20 hores o 6 hores:
- Treballs de soldadura
- Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats (inclou muntador de pladur)
- Manteniment de maquinària i vehicles (mecànic que entra en obres de construcció)

Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi aquesta nova formació als seus treballadors; si alguna empresa necessita que aquesta formació sigui programada amb caràcter d’urgència només cal que ens ho comuniqui i serà programada el més aviat possible.

En funció de la formació preventiva realitzada anteriorment es poden consultar possibles convalidacions.

Adjuntem nou model de comunicació a PLG per la incorporació d’un nou treballador a la seva empresa (plantilla del Pla de Prevenció: 7.17a COMUNICACIÓ D’INICI D’UN NOU TREBALLADOR A L’EMPRESA) afegint aquests nous oficis del Conveni Col•lectiu de la Construcció.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 de març de 2018 Treballs amb risc de caiguda d'altura
El passat any 2017 en el sector de la Construcció i a la província de Girona es van produir accidents molt greus i algun de mortal, principalment degut a les caigudes d’altura i en especial caigudes des de cobertes. Existeix normativa ...
El passat any 2017 en el sector de la Construcció i a la província de Girona es van produir accidents molt greus i algun de mortal, principalment degut a les caigudes d’altura i en especial caigudes des de cobertes.
Existeix normativa específica sobre els treballs temporals en altura (el propi Conveni del Sector de la Construcció ho contempla), i els Inspectors de Treball i Seguretat Social estan comprovant l'aplicació d'aquesta normativa a les obres de forma estricta i escrupolosa, imposant sancions importants quan aquesta s'incompleix.
Quan hi ha la possibilitat de caure d'una altura igual o superior a 2 m, el risc de caigudes d'altura està considerat com un risc especial (annex II del RD 1627/1997), essent obligatòria la utilització de proteccions col•lectives i/o individuals (arnés lligat a una línia de vida) anteposant, sempre que sigui possible, les proteccions col•lectives.
Fruit de la nostra experiència amb les inspeccions de treball i accidents de treballs dels quals tenim coneixement, a continuació fem un breu resum dels aspectes més importants que cal recordar i sobre els quals cal incidir en relació a les caigudes d'altura en obres de construcció.
Un dels punts especialment sensibles a aquest tipus de risc són les cobertes, ja que es pot donar tant en el seu perímetre, com en els forats que hi pugui haver (forats, patis interiors, claraboies, etc), com pel trencament dels materials que conformen la pròpia coberta.
En cas d'utilitzar un sistema de protecció del perímetre de la coberta per mitjà de baranes, cal escollir-ne el tipus en funció de la inclinació de la coberta i l'altura de caiguda, per tal que sigui resistent als impactes (càrregues dinàmiques).
L'ús de la bastida tubular és una opció molt vàlida (quan resulta difícil instal•lar baranes).
En els treballs de manteniment i reparació de cobertes tradicionals de certa antiguitat (com les formades per cairats i llates de fusta en mal estat) i en els treballs sobre cobertes lleugeres, cal tenir també en compte les possibles caigudes per esfondrament. Les cobertes lleugeres no estan dissenyades per suportar càrregues. Prèvia revisió i comprovació de l'estructura existent, s'adoptaran les mesures preventives i de protecció més adequades, tals com xarxes sota la coberta, línies de vida, dispositius retràctils i/o passarel•les, a més de les baranes de protecció al perímetre de les mateixes.
Una altra font de risc de caigudes d'altura són les escales de mà. La inclinació de les mateixes estarà entre 68 i 75o, disposaran de sabates antilliscants, sobresortiran 1 m per sobre del punt d'arribada i estaran lligades a la part superior.
Inspecció de Treball no vol que es treballi des d'escales de mà. Accepta la seva utilització només si el nivell de risc és baix, si no cal realitzar esforços excessius, si el centre de gravetat del cos no sobresurt dels muntants de l'escala, i si per les característiques de l'emplaçament (espais reduïts) no és possible la utilització d'altres mitjans. Per a treballs on el punt d'operació (altura de les mans) sigui igual o superior a 3,50 m, seria obligatori l'ús d'arnés de seguretat. Es prioritzarà la utilització de cistelles, plataformes elevadors o bastides.
Aquestes recomanacions són certament reconegudes i constantment recordades en sessions formatives, però és important que siguin aplicades de forma efectiva a les obres, per tal d'evitar els accidents i les conseqüències tan perjudicials que se'n deriven.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de desembre de 2017 PLG dóna suport a la Campanya: "Enganxa't per als que t'estimen"
PLG dóna suport a la següent Campanya amb l'objectiu de reduir al màxim els accidents laborals: Enganxa't per als que t'estimen
PLG dóna suport a la següent Campanya amb l'objectiu de reduir al màxim els accidents laborals:
Enganxa't per als que t'estimen
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de desembre de 2017 PLG Informa Novembre - Desembre 2017
VI Conveni General
VI Conveni General
 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 de juliol de 2017 Nou Conveni Col·lectiu del Sector Metall
Ha estat publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis i diferenciant-se si els treballadors entren o no en obres de construcció: a) Pels treballadors del sector del metall que ...
Ha estat publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis i diferenciant-se si els treballadors entren o no en obres de construcció:

a) Pels treballadors del sector del metall que entren en obres de construcció:

- S’estableixen, com fins ara, un 1er cicle de formació de 8 hores i un 2on cicle de 20 hores, amb l’aclariment que les 20 hores ja inclouen les 8 hores, per tant, qui tingui un curs de 20 hores ja no cal que realitzi les 8 hores inicials.
Des de PLG, els hi continuarem oferint el curs de 8 hores mentres que el treballador no hagi finalitzat les 20 hores. Els recordem que cada divendres a Girona per a nous treballadors al Sector realitzem el servei inicial (analítica de sang, revisió mèdica i la formació preventiva de 8 hores).

- Es publiquen nous continguts formatius de 2on cicle per lloc de treball de 20 hores i mantenint els ja publicats en anteriors convenis:
o Ferrallat
o Electricitat, relatiu als treballs de muntatge i manteniment d’instal•lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
o Lampisteria i instal•lacions de climatització
o Instal•lació d’ascensors
o Operadors d’aparells elevadors
o Operadors d’equips manuals
o Instal•lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl•liques serralleria i fusteria metàl•lica
o Treballs d’aïllament i impermeabilització
o Treballs de muntatge d’estructures tubulars
o Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
o Treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
o Treballs en instal•lacions de telecomunicacions
o Treballs en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles
Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi aquesta nova formació als seus treballadors.

- Els treballadors hauran de realitzar una formació de reciclatge d’una durada de 4 hores cada 3 anys de forma presencial. Quan l’activitat principal d’un treballador estigui formada per vàries activitats vinculades a diferents oficis, la formació contemplarà tots els riscos i mesures preventives associats als mateixos. A PLG realitzarem un sol mòdul de formació reciclatge que contemplarà tots els oficis del Conveni del Metall. Per tant, si un treballador és lampista i electricista, i té realitzades les formacions de 20 hores o 6 hores per a cadascun dels oficis, només el convocarem a un sol mòdul de formació de reciclatge.
Quan un treballador hagi estat més d’1 any fora del sector metall haurà de realitzar una formació de reciclatge abans d’ésser incorporat al lloc de treball.
S’ha establert un període d’adaptació de 18 mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Conveni Col•lectiu per complir amb les formacions de reciclatges. Durant el mes de gener del 2018 PLG començarà a programar els mòduls de formació de reciclatges.

b) Pels treballadors del sector del metall que NO entren en obres de construcció:

- Els treballadors del sector del metall que no entren en obres de construcció han de rebre una formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals en funció del lloc de treball que ocupen, i segons les hores i els continguts publicats al Conveni:
o Formació de directius (6 hores)
o Formació de treballadors que desenvolupen les seves feines a les oficines (6 hores)
o Formació de treballadors d’oficis de l’àrea de producció i/o manteniment (20 hores, de les quals 12 hores són tronc comú i 8 hores són part específica) dels següents oficis:
 Contingut formatiu per operaris en treballs de soldadura i oxitall
 Contingut formatiu per treballs de fusteria metàl•lica
 Contingut formatiu per treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (indústria aeroespacial, etc)
 Contingut formatiu per treballs d’instal•lació, manteniment i reparació d’equips informàtics, automatismes i la seva programació, ordinadors i els seus perifèrics o dispositius auxiliars; equips i tecnologies de telecomunicacions i de la informació, xarxes d’informació i dades (TICs)
 Contingut formatiu per instal•ladors i reparadors de línies i equips elèctrics
 Contingut formatiu per conductors de carretons elevadors
 Contingut formatiu per operadors de plataformes elevadores
 Entre d’altres (es publiquen fins a 32 continguts formatius)

- S’ha establert un període d’adaptació de 3 anys perquè les empreses ho puguin complir a raó de com a mínim 1/6 de les seves plantilles cada semestre.

- També s’estableix una formació de reciclatge que tindrà lloc cada 3 anys de 4 hores. En el cas que un treballador hagi estat més d’1 any fora del sector del metall s’impartirà abans d’ésser incorporat al lloc de treball.

- La formació rebuda abans de l’entrada en vigor d’aquest Conveni Col•lectiu pels treballadors del sector metall que no entren en obres de construcció serà vàlida sempre que sigui de la mateixa durada i contempli els continguts formatius publicats en aquest conveni.

- Les entitats que impartim aquestes formacions hem d’estar homologades per la Fundació del Metall per la Formació, Qualificació i el Treball. Quan es realitzin aquestes formacions s’hauran de comunicar en una nova aplicació informàtica de la Fundació del Metall.

Si un treballador treballa part de la jornada en obres de construcció i l’altra part a taller realitzant el mateix ofici, només haurà de realitzar la formació preventiva d’aquell ofici per a treballar en obres de construcció (formació esmentada a l’apartat a), és a dir, no caldrà que realitzi la formació per treballadors que no entren en obres de construcció (formació esmentada apartat b).

Per qualsevol aclariment poden trucar al 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de Formació.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de juny de 2017 Com actuar davant d'un cop de calor
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció. PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció.

PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de juny de 2017 Campanya de la calor 2017
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 3 de maig de 2017 Nou Servei PLG - Conseller de Seguretat
Des de PLG els oferim la possibilitat de poder contractar directament amb nosaltres la figura del Conseller de Seguretat, només cal que ens truquin al Tel. 972215751 (Míriam Rodríguez) i els donarem més informació del servei. Els recordem quan és necessària la ...
Des de PLG els oferim la possibilitat de poder contractar directament amb nosaltres la figura del Conseller de Seguretat, només cal que ens truquin al Tel. 972215751 (Míriam Rodríguez) i els donarem més informació del servei. Els recordem quan és necessària la designació:

CONSELLER DE SEGURETAT

Les empreses que realitzin operacions de càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses, si se supera la quantitat establerta a l’ADR per tipus de Grup d’Embalatge (GE), han de designar a un o varis Consellers de Seguretat ja sigui de forma interna o externa, el qual ajudarà a prevenir els riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherents en aquestes activitats.

Així, per exemple, s’ha de disposar de Conseller de Seguretat si:

- Es carrega, transporta o descarrega 1000 o més litres de gas-oil (o qualsevol altre producte de GE III)

- Es carrega, transporta o descarrega 333 o més litres de gasolina (o qualsevol altre producte de GE II)

- Es carrega, transporta o descarrega 333 o més Kg de la majoria de pintures al dissolvent, esmalts, vernissos, dissolvents (o qualsevol altre producte de GE II). En el punt 14 de la Fitxa de Dades de Seguretat de cada producte s’especifica el seu Grup d’Embalatge).

- Es carrega, transporta o descarrega 20 o més Kg de producte de GE I (per exemple alguns plaguicides, alguns isocianats, productes corrosius, explosius, etc.).

- Es carrega, transporta o descarrega 20 o més Kg de gas a pressió.

Aconsellem consultar cada cas concret.

Per poder exercir les funcions de conseller de seguretat, el conseller ha de superar prèviament un examen sobre les obligacions que corresponen al Conseller de Seguretat i sobre les matèries que li són aplicables de la normativa sobre mercaderies perilloses que donarà lloc a l’emissió del corresponent certificat de formació acreditatiu.

Les obligacions principals del Conseller de Seguretat són:
- Examinar el compliment per part de l’empresa de les regles aplicables a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Assessorar a l’empresa en les operacions relatives a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Redactar l’informe anual que l’empresa ha de remetre a l’administració pública competent, sobre les activitats de la mateixa relatives a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Col•laborar, quan sigui necessari, amb les autoritats de les administracions públiques competents en aquelles matèries objecte de la seva funció, especialment en cas d’accident, part d’accidents i informes d’activitat previstes en la norma.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 d'abril de 2017 Reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social per baixa sinistralitat laboral
Com cada any, s’obre el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció ...
Com cada any, s’obre el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (**).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits (***) per poder obtenir aquesta reducció. Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2017.

(*) Poden consultar en aquesta web www.plg.cat (a l’àrea de clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 231/2017 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral i el que es d’aplicació per aquest any el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.

(***) Els requisits a complir per obtenir aquesta reducció s’estableixen a l’article 2 del RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 de febrer de 2017 Figura del Delegat de Prevenció
Adjuntem informació relacionada amb la importància de la Figura del Delegat de Prevenció que ha d’estar present a les empreses.
Adjuntem informació relacionada amb la importància de la Figura del Delegat de Prevenció que ha d’estar present a les empreses.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 d'octubre de 2016 Entitats homologades per realitzar formació segons Conveni Col·lectiu
La formació en prevenció de riscos laborals establerta al Conveni Col•lectiu de la Construcció, del Metall, del Vidre i la Retolació, de la Fusteria i el Moble només pot ésser realitzada per Entitats Homologades per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC), ...
La formació en prevenció de riscos laborals establerta al Conveni Col•lectiu de la Construcció, del Metall, del Vidre i la Retolació, de la Fusteria i el Moble només pot ésser realitzada per Entitats Homologades per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC), Fundació del Metall per a la Formació, Qualificació i Ocupació (FMF), i per la Fundació Laboral de la Fusta i el Moble (FLMM), i seguint els següents criteris i modalitats.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de setembre de 2016 Canvis de la formació preventiva del Sector del Metall
La formació en prevenció de riscos laborals de les empreses que apliquen el Conveni Col•lectiu del Metall ha sofert els següents canvis segons publicació al BOE el passat dia 11 d’agost de 2016 de l’Acta número 16 de la Comissió Negociadora del ...
La formació en prevenció de riscos laborals de les empreses que apliquen el Conveni Col•lectiu del Metall ha sofert els següents canvis segons publicació al BOE el passat dia 11 d’agost de 2016 de l’Acta número 16 de la Comissió Negociadora del Conveni Estatal del Sector del Metall:

- La formació per lloc de treball o ofici de 20 hores inclou la formació inicial de 8 hores. Per tant, qui tingui un curs de 20 hores ja no cal que realitzi les 8 hores inicials. Des de PLG, els hi oferim el curs de 1er cicle de 8 hores mentres que el treballador no hagi finalitzat les 20 hores. Els recordem que cada divendres a Girona per a nous treballadors al Sector realitzem el servei inicial (analítica de sang, revisió mèdica i la formació preventiva de 8 hores).

- Es publiquen nous continguts de formació preventiva de 20 hores pels següents oficis:
o Contingut formatiu pels treballs d’aïllament i impermeabilització
o Contingut formatiu pels treballs de muntatge d’estructures tubulars
o Contingut formatiu pels treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
o Contingut formatiu pels treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi la formació corresponent als seus treballadors.

- S’estableix un reciclatge de formació pel personal de 4 hores impartides periòdicament cada 3 anys per a cada especialitat o ofici. També s’haurà de fer reciclatge en el moment d’incorporació al lloc de treball d’un treballador que hagi estat allunyat del sector al menys un any de forma continuada.
Els continguts dels reciclatges estan pendents de publicació al BOE, des de PLG els avisarem quan ja es puguin realitzar.

- PLG té l’homologació renovada per la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, requisit indispensable per impartir formació preventiva en el Sector del Metall. Tota la formació que es realitza als seus treballadors és comunicada per part de PLG en aquesta entitat.

- També es preveu que es vagin incorporant al text del Conveni nous continguts formatius corresponents a oficis, especialitats o grups professionals, no regulats actualment per la Tarja Professional de la Construcció pel Sector del Metall.
:
 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de juny de 2016 Com actuar davant d'un cop de calor
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció. PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció.

PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 16 de juny de 2016 Campanya de la calor 2016
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 16 de maig de 2016 PLG Informa Maig - Juny 2016
Estrès en el Treball i incidència a la Construcció
Estrès en el Treball i incidència a la Construcció
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 d'abril de 2016 Sol·licitud de reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social. Plans de Mobilitat i Seguretat Vial.
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits per poder obtenir aquesta reducció (**). Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents. Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són de trànsit, i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és fins el dia 15 de maig del 2016.

(*) Poden consultar en aquesta mateixa pàgina web www.plg.cat el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Amb aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de març de 2016 Consulta els resultats de les teves revisions mèdiques a la web
Els resultats de les revisions mèdiques realitzades amb PLG (informe mèdic i analítica de sang) es podran recollir directament en aquesta mateixa web (*). Un cop feta la revisió mèdica i quan l’informe mèdic ja estigui disponible per recollir-lo, els passos seran ...
Els resultats de les revisions mèdiques realitzades amb PLG (informe mèdic i analítica de sang) es podran recollir directament en aquesta mateixa web (*).

Un cop feta la revisió mèdica i quan l’informe mèdic ja estigui disponible per recollir-lo, els passos seran els següents:
1) Des del SERVEIS MÈDICS de PLG enviarem un missatge de SMS al telèfon mòbil del seu treballador amb unes claus personals i intransferibles.
2) Connectant-se en aquesta web hi trobarà la icona Consulta aquí la teva SITUACIÓ DE SALUT LABORAL en la qual cal clicar sobre la fletxa:
3) Per accedir-hi els demanarà un Usuari (que caldrà posar el seu DNI o NIE amb tots els números i lletres) i la Contrasenya enviada directament al treballador mitjançant un missatge de SMS (la contrasenya cal posar-la amb MAJÚSCULES).

De l’esmentat anteriorment, ens referim a l’informe mèdic i l’analítica de sang que els SERVEIS MÈDICS de PLG envien directament al treballador via e-mail o correu postal després d’haver fet la revisió mèdica. A partir d’ara (*) quan el treballador realitzi la revisió mèdica se l’informarà d’aquestes instruccions per recollir-se l’informe mèdic i l’analítica de sang quan estigui disponible a la web.

Les APTITUDS MÈDIQUES dels treballadors, document que s’envia a l’empresa, es continuarà enviant com sempre via e-mail o correu postal en funció de com s’hagi demanat a PLG. Els recordem que sempre que ho necessitin tenen disponibles les aptituds mèdiques en PDF en aquesta mateixa web.

(*) Es podran recollir a la web els resultats de les revisions mèdiques realitzades a partir del dia 22 de març de 2016 (inclòs), els reconeixements realitzats anteriors en aquesta data s’entregaran amb el format que s’hagi quedat al moment de la revisió mèdica ja sigui per e-mail o correu postal.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de febrer de 2016 PLG Informa Novembre - Desembre 2016
La figura del delegat de prevenció
La figura del delegat de prevenció
 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 de novembre de 2015 PLG Informa Novembre - Desembre 2015
20 anys de la Llei de PRL
20 anys de la Llei de PRL
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 de setembre de 2015 Deixa d'ésser obligatori el Llibre de Visites per a nous centres de treball
A partir del 23 de juliol de 2015, deixa d’ésser obligatori l’adquisició i habilitació de nous Llibres de Visites. Tanmateix, es manté vigent l’obligació de conservar i custodiar els llibres habilitats ja existents i les diligències que estenguin els Inspectors de Treball ...
A partir del 23 de juliol de 2015, deixa d’ésser obligatori l’adquisició i habilitació de nous Llibres de Visites.

Tanmateix, es manté vigent l’obligació de conservar i custodiar els llibres habilitats ja existents i les diligències que estenguin els Inspectors de Treball i Seguretat Social. Aquestes diligències es realitzaran al llibre de visites o, en cas de no existir, en un document autocopiador que aportarà l’Inspector actuant, de forma que una còpia del document quedarà en poder del subjecte inspeccionat i una altra en poder del funcionari.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de maig de 2015 Campanya de la calor 2015
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de maig de 2015 PLG Informa Maig - Juny 2015
Inspeccions de Treball a les obres
Inspeccions de Treball a les obres
 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 d'abril de 2015 Sol·licitud de reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social. Plans de Mobilitat i Seguretat Vial.
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits per poder obtenir aquesta reducció (**). Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents. Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són de trànsit, i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és fins el dia 15 de maig del 2015.

(*) Poden consultar en aquesta mateixa pàgina web www.plg.cat el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Amb aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 31 de desembre de 2014 PLG Informa Novembre - Desembre 2014
El colesterol i el cor
El colesterol i el cor
 
 
> MÉS
 
Publicat el 30 de maig de 2014 PLG Informa Març - Abril 2014
Els Bonus i la ISO 39001
Els Bonus i la ISO 39001
 
 
> MÉS
 
Publicat el 31 de març de 2014 PLG Informa Gener - Febrer 2014
Grues torre a les obres: recordatori de les obligacions segons RD 836/2003
Grues torre a les obres: recordatori de les obligacions segons RD 836/2003
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 de desembre de 2013 PLG Informa Novembre - Desembre 2013
Beneficis de la prevenció a l'empresa
Beneficis de la prevenció a l'empresa
 
 
> MÉS
 
Publicat el 31 de juliol de 2013 PLG Informa Juliol - Agost 2013
Entrevista amb Fernando Lacaba, president de l'Audiència Provincial de Girona
Entrevista amb Fernando Lacaba, president de l'Audiència Provincial de Girona
 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de juny de 2013 Responsabilitats de l’empresari davant d’un accident de treball
Aquest matí, la seu de la FOEG ha acollit una sessió informativa titulada “L’Anàlisi de les responsabiltiats administratives, civils i penals de les empreses i els seus empresaris, derivades d’un accident de treball”. El ponent de la sessió ha estat l’il•lustríssim Sr. ...
Responsabilitats de l’empresari davant d’un accident de treball
Aquest matí, la seu de la FOEG ha acollit una sessió informativa titulada “L’Anàlisi de les responsabiltiats administratives, civils i penals de les empreses i els seus empresaris, derivades d’un accident de treball”.

El ponent de la sessió ha estat l’il•lustríssim Sr. Fernando Lacaba Sánchez, president de l’Audiència Provincial de Girona. La ponència ha comptat amb una introducció a càrrec de Joan Casadevall, assessor de la Patronal i administrador de Prevenció Laboral Gremi.

Després de la xerrada, els assistents han pogut preguntar tots els dubtes al ponent, a més d’explicar i tactar casos reals.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 10 de juny de 2013 PLG Informa Maig -Juny 2013
PLG elabora plans de mobilitat i seguretat vial
PLG elabora plans de mobilitat i seguretat vial
 
 
> MÉS
 
Publicat el 6 de juny de 2013 Per a les empreses que apliquin el Conveni Col·lectiu de la Construcció
El dia 30 de maig de 2013 es va publicar l’Acta de l’Acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE núm. 129/2013) (*) en el qual s’estableixen 13 nous continguts formatius per tal d’arribar a ...
El dia 30 de maig de 2013 es va publicar l’Acta de l’Acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE núm. 129/2013) (*) en el qual s’estableixen 13 nous continguts formatius per tal d’arribar a la totalitat dels diferents oficis del Sector (possibilitat de realitzar les 20 hores o 6 hores):
-Treballs d’aïllament i impermeabilització
-Treballs de muntatge d’estructures tubulars
-Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars: plantes d’aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d’àrids
-Estabilització d’esplanades i estesa de ferms.
-Col·locació de materials de cobriment
-Conservació i explotació de carreteres
-Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos
-Fonaments especials, sondejos i perforacions
-Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
-Treballs marítims
-Treballs de xarxes d’abastament i sanejament i pous
-Treballs de muntatge de prefabricats de formigó a l’obra
-Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars

Si algun dels seus treballadors ocupa un o més dels llocs de treball anteriorment esmentats, per tal de poder convocar-los correctament a la formació preventiva específica, necessitaríem que se’ns retornés omplert el dors de la present ja sigui per Fax 972 41 45 16, per e-mail formacio@plg.cat o per correu postal al c/ Figuerola número 15 de Girona (17001).

Aprofitem l’avinentesa per recordar-los que si l’empresa ho prefereix ens pot sol·licitar la programació de la formació preventiva fora de l’horari laboral o de la forma que més li convingui a l’empresa (només cal que ho comuniqui al Dept. de Formació de PLG).

Els recordem que el passat mes de desembre la Comissió Paritària que va negociar el V Conveni General del Sector de la Construcció 2012-2016 va realitzar un aclariment(**) del seu article 138, en concret l’apartat b del mateix, en el qual s’estableix que la formació per lloc de treball o ofici de 20 hores ja inclou la formació d’Aula Permanent o inicial de 8 hores. Per tant, si un treballador realitza la formació específica per lloc de treball de 20 hores directament, sense prèviament haver realitzat les 8 hores, aquest primer cicle de 8 hores ja no els el podrien exigir.

(*)(**)Podran trobar l’Acta de l’acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció publicada i l’aclariment a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa, seleccionar Sectorial i dintre d’aquest a l’apartat de Construcció.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 de maig de 2013 LA CULTURA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A L’EMPRESA
El proper dimarts 21 maig la seu de la FOEG acullirà la sessió “La Cultura de la Seguretat Viària a l’empresa”. La sessió es farà a les 10:00h i anirà a càrrec de Miquel Àngel Garcia Ros, Tècnic Superior en Prevenció de ...
El proper dimarts 21 maig la seu de la FOEG acullirà la sessió “La Cultura de la Seguretat Viària a l’empresa”. La sessió es farà a les 10:00h i anirà a càrrec de Miquel Àngel Garcia Ros, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos, de Prevenció Laboral Gremi i de Ramon Cos Teixidó, Mosso d’Esquadra Grup Mobilitat Segura ART Girona.

L’objectiu de la xerrada és divulgar la cultura preventiva, conscienciar i informar a directius, gestors, coordinadors, tècnics, responsables, .... sobre la necessitat de respectar les normes de seguretat viària per a reduir al màxim el nombre d’accidents “in itinere” i “en missió” i incentivar i engrescar en la creació de plans de mobilitat dins l’empresa. Es tracta d’una jornada dinàmica amb exemples pràctics en seguretat viària.

PROGRAMA
Aspectes i principis generals envers la seguretat viària
Factors personals de risc
Factors que suposen riscos en la seguretat viària
Els accidents de trànsit dins l’entorn laboral
Mètodes de canvi
Precs i preguntes. Avaluació
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 d'abril de 2013 PLG Informa Març - Abril 2013
Modificacions en el tràmit de la comunicació d'obertura de centre de treball en obres de construcció
Modificacions en el tràmit de la comunicació d'obertura de centre de treball en obres de construcció
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de març de 2013 Modificacions en el tràmit de la Comunicació d’obertura de centre de treball en obres de construcció
La comunicació d’obertura de centre de treball en el cas d’obres de construcció, que fins ara la comunicava el contractista a la Generalitat de Catalunya (al Dept. d’Empresa i Ocupació) de forma presencial i juntament amb el Pla de Seguretat i Salut ...
La comunicació d’obertura de centre de treball en el cas d’obres de construcció, que fins ara la comunicava el contractista a la Generalitat de Catalunya (al Dept. d’Empresa i Ocupació) de forma presencial i juntament amb el Pla de Seguretat i Salut o l’avaluació de riscos, des del passat 14 de febrer de 2013, ha sofert unes modificacions:

-Les comunicacions d’obertura de centres de treball a Catalunya es podran presentar de forma telemàtica a través del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya i per realitzar-ho cal tenir en compte els següents punts:
a) Per obtenir el formulari de la comunicació d’obertura de centre de treball i per realitzar la seva presentació de forma telemàtica, cal anar a www.gencat.cat entrar a Oficina Virtual de Tràmits, allà entrar a l’apartat Per Temes, escollir Treball i després Emprenedoria, i seleccionar l’apartat de Comunicació d’obertura de centre de treball.
b)Per realitzar la comunicació de forma telemàtica és necessari disposar d’un certificat digital (veure en el dors la relació dels principals certificats digitals acceptats per a realitzar aquest tràmit amb l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya).

-Fins ara la presentació de la comunicació d’obertura de centre de treball d’una obra de construcció havia d’anar acompanyada del Pla de seguretat i salut o de l’avaluació de riscos. Aquesta obligació l’han substituït per la incorporació d’una declaració responsable de l’empresari o del seu representant legal en què manifesta que l’empresa disposa del corresponent pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador de seguretat i salut de l’obra o l’avaluació de riscos, i que es compromet a mantenir-lo durant el temps que es mantingui el centre de treball obert (aquesta declaració ja està inclosa en el mateix formulari de la comunicació d’obertura de centre de treball).

Tot i aquests canvis, es pot continuar presentant la comunicació d’obertura de centre de treball de forma presencial a la Generalitat de Catalunya. Cal dir que, el formulari per realitzar-la s’ha modificat i presencialment també queda substituït l’acompanyament del Pla de seguretat i salut o l’avaluació de riscos amb la comunicació per la declaració responsable de l’empresari anteriorment esmentada que ja està en el propi imprès.

Com ja saben, si realitzen el Pla de Seguretat i Salut o l’avaluació de riscos per obres sense projecte amb el Dept. de Plans de PLG, el tràmit de la comunicació d’obertura de centre de treball ja els hi incloem en el mateix servei. En el cas, que no s’encarregui el Pla de Seguretat i Salut o avaluació de riscos amb PLG, els podem realitzar aquest tràmit per un cost de 15,00 € més 21% d’IVA.

Per qualsevol aclariment es poden posar en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de març de 2013 PLG serà a Girocàmping
Prevenció Laboral Gremi serà present a la primera edició de la Fira Girocàmping, la fira dels Càmpings i els parcs de vacances, que se celebrarà al Palau de Fires de Girona del 7 al 10 de març. La fira representa una ...
Prevenció Laboral Gremi serà present a la primera edició de la Fira Girocàmping, la fira dels Càmpings i els parcs de vacances, que se celebrarà al Palau de Fires de Girona del 7 al 10 de març.


La fira representa una bona oportunitat per a donar a conèixer aquesta opció de vacances entre la població general. Actualment a Espanya només un 3% de la població va de vacances a càmpings, un percentatge molt baix si es compara amb el d’altres països europeus, com per exemple Holanda, on el percentatge és del 22% de la població.

Girocamping compte amb la col•laboració de l’Ajuntament de Girona, l’Agència Catalana de Turisme, de la Generalitat de Catalunya i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, de la Diputació de Girona.

L’empresa encarregada de l’organització és Gestfires. Girocamping ocuparà 5.200 m2 a l’interior del recinte firal i 4.000 m2 a l’exterior. La part interior reproduirà alguns dels espais típics que es poden trobar en un càmping com són: la recepció, els bars, el mini-club i un escenari.

Dels 5.200 m2 d’exposició dins del recinte firal, 3.000 m2 estaran dedicats al sector del
càmping (associacions, federacions, touroperadors, automòbils club, editorials del sector i organismes oficials ) i la resta, prop de 2.200 m2 al sector privat. A la part exterior també s’organitzaran activitats pels més petits i es mostraran algunes
de les novetats del sector en mòbil -homes, bungalous, furgonetes i vans.

Nove tats que es presentaran a Girocamping
-Vehicles elèctrics, dissenyats especialment per l’ús a instal•lacions de càmping.
-Calderes de biomassa.
-Tècniques de neteja integral
-Bungalous amb spa i banyera d’hidromassatge, sauna, tumbones ergonòmiques, dutxa tropical i zona de reflexoteràpia.
-Els últims models en mobil
-Homes i bungalous

Més informació i calendari:
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de febrer de 2013 PLG Informa Gener -Febrer 2013
La formació pel lloc de treball de 20 hores inclou la formació incial de 8 hores
La formació pel lloc de treball de 20 hores inclou la formació incial de 8 hores
 
 
> MÉS
 
Publicat el 23 de gener de 2013 PLG Informa Novembre-Desembre 2012
PLG finalista als premis Atlante
PLG finalista als premis Atlante
 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de gener de 2013 Formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016
Com ja saben, la formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016 pels treballadors d’aquest sector, estableix dos tipus d’accions formatives: primer cicle o Aula Permanent corresponent a la formació inicial de 8 hores i un segon ...
Com ja saben, la formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016 pels treballadors d’aquest sector, estableix dos tipus d’accions formatives: primer cicle o Aula Permanent corresponent a la formació inicial de 8 hores i un segon cicle corresponent a la formació específica per lloc de treball de 20 hores o 6 hores.

El passat mes de desembre la Comissió Paritària que va negociar el V Conveni General del Sector de la Construcció 2012-2016 va realitzar un aclariment(*) del seu article 138 en concret l’apartat b del mateix, en el qual s’estableix que la formació per lloc de treball o ofici de 20 hores ja inclou la formació d’Aula Permanent o inicial de 8 hores. Per tant, si un treballador realitza la formació específica per lloc de treball de 20 hores directament, sense prèviament haver realitzat les 8 hores, aquest primer cicle de 8 hores ja no els el podrien exigir. (**)

Si els treballadors realitzen directament el segon cicle de formació de 20 hores, des de PLG els continuarem programant el mòdul G3 de Primers Auxilis (que fins ara era mòdul integrant de les 8 hores), ja que segueix essent exigible pel compliment de l’article 20 – Mesures d’emergències de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Per motius organitzatius, el servei inicial que realitzem cada divendres a les nostres oficines i centre mèdic de Girona pels nous treballadors del sector, que inclou l’analítica de sang, la revisió mèdica i la formació en prevenció de riscos laborals (el 1er cicle de 8 hores que estableix el Conveni Col·lectiu de la Construcció) tot en un dia, es continuarà realitzant de la mateixa forma. Els recordem que els treballadors poden realitzar la formació preventiva inicial de 8 hores abans de la incorporació al centre de treball.

Actualment aquest acord no està signat pel Sector del Metall i de la Fusta, com a tal, els treballadors d’aquests sectors que entrin en obres en construcció han de continuar realitzant el primer cicle de 8 hores i el segon cicle específic de 20 hores o 6 hores.

Aprofitem l’avinentesa per recordar-los que si l’empresa ho prefereix ens pot sol·licitar la programació de la formació en prevenció de riscos laborals fora de l’horari laboral (només cal que ens ho comuniqui al Dpt. de Formació de PLG).

(*) Podran trobar l’aclariment a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa i dintre d’aquest a Sectorial.
(**) Per l’obtenció de la TPC la formació inicial de 8 hores segueix essent vàlida.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 10 de desembre de 2012 Coneix els serveis del Dept. de Plans de Seguretat de PLG?
-El servei de Plans de PLG està obert tots els dies laborables de l’any sense interrupcions. -Realitzem el Pla de seguretat amb la urgència que vostè necessiti -Els Plans de Seguretat els redactem a mida de cada projecte i de l’empresa contractista -En el preu ...
-El servei de Plans de PLG està obert tots els dies laborables de l’any sense interrupcions.

-Realitzem el Pla de seguretat amb la urgència que vostè necessiti

-Els Plans de Seguretat els redactem a mida de cada projecte
i de l’empresa contractista

-En el preu de la confecció i redacció del Pla de Seguretat incloem els següents serveis:

a)Realitzem la presentació del Pla de Seguretat juntament amb la Comunicació d’obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya.
b)Ens posem en contacte amb la Direcció Facultativa de l’obra per tal que ens facilitin la documentació necessària per a la confecció del Pla.
c)Ens posem en contacte amb el Coordinador de Seguretat de l’obra per tal que realitzi l’aprovació del Pla.
d)Es lliure el Pla de Seguretat en format paper i/o electrònic.

-Redactem els Annexos als Plans de Seguretat en aquelles obres en què s’hagin produït modificacions o ampliacions al projecte o pla de seguretat inicial.


-Podem realitzar Plans de Seguretat a qui ho necessiti tot i no essent client del servei de prevenció de PLG


Altres serveis:

-Realitzem l’avaluació de riscos per obres sense projecte o “obres menors” i la seva presentació juntament amb la Comunicació d’obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya.


-Posem a disposició el llibre de Visites i el llibre de Subcontractació amb la seva habilitació per a l’administració competent


 
 
> MÉS
 
Publicat el 27 de desembre de 2011 PLG Informa Novembre - Desembre 2011
Qüestions sobre la guia tècnica per a la integració de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
Qüestions sobre la guia tècnica per a la integració de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 3 de desembre de 2010 Treball inspecciona el REA
Prevenció Laboral Gironina informa que, des del Departament de Treball de la Generalitat, s’estan duent a terme inspeccions per comprovar tots els documents declarats en el REA (Registre d’Empreses Acreditades). El procediment és el següent: Els inspectors truquen a l’empresa uns ...
Prevenció Laboral Gironina informa que, des del Departament de Treball de la Generalitat, s’estan duent a terme inspeccions per comprovar tots els documents declarats en el REA (Registre d’Empreses Acreditades).

El procediment és el següent:

Els inspectors truquen a l’empresa uns dies abans i demanen que tinguin preparada la documentació que se’l sol·licita per telèfon per una data concreta. En el dia establert, l’inspector acudeix a l’empresa i fa una revisió/comprovació ocular de la documentació que s’ha demanat prèviament, com per exemple el llistat de treballadors actualitzat.


Com sabeu, Unió d’Empresaris de la Construcció i Prevenció Laboral Gironina restem a la vostra disposició per repassar tota aquesta informació que us demanin o per qualsevol altre dubte o aclariment. 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de novembre de 2010 PLG Informa Novembre - Desembre 2010
Revisions mèdiques obligatòries o voluntàries?
Revisions mèdiques obligatòries o voluntàries?
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de setembre de 2010 PLG Informa Setembre-Octubre 2010
Certificació del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals segona OHSAS: 18001:2007
Certificació del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals segona OHSAS: 18001:2007
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juliol de 2010 PLG Informa Juliol -Agost 2010
Riscos psicosocials i la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes
Riscos psicosocials i la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes
 
 
> MÉS
 
Publicat el 3 de maig de 2010 PLG Informa Maig -Juny 2010
Nou model i nova normativa de la comunicació d'obertura de Centres de Treball en obres de construcció
Nou model i nova normativa de la comunicació d'obertura de Centres de Treball en obres de construcció
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de març de 2010 PLG Informa Març - Abril 2010
Canvis a la comunicació d'obertura del Centre de Treball
Canvis a la comunicació d'obertura del Centre de Treball
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de gener de 2010 PLG Informa Gener - Febrer 2010
Risc d'exposició a vibracions mecàniques a l'obra pública
Risc d'exposició a vibracions mecàniques a l'obra pública
 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de novembre de 2009 PLG Informa: Novembre - Desembre 2009
Recomanacions a les empreses davant de la grip A
Recomanacions a les empreses davant de la grip A
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de setembre de 2009 PLG Informa: Setembre -Octubre 2009
Formació adequada i específica de muntatge de bastides
Formació adequada i específica de muntatge de bastides
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juliol de 2009 PLG Informa: Juliol - Agost 2009
L'últim mòdul de la formació d'empresaris es pot realitzar a distància
L'últim mòdul de la formació d'empresaris es pot realitzar a distància
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de maig de 2009 PLG Informa: Maig -Juny 2009
Campanya de salut a les obres de construcció
Campanya de salut a les obres de construcció
 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 d'abril de 2009 Amiant en la construcció: Com actuar?
Cal tenir en compte que encara que des de l’any 2002 està prohibit a tot el territori espanyol utilitzar, produir i comercialitzar materials amb amiant, la seva presència en la construcció és molt comuna. Per evitar possibles interrupcions a l’obra, és important conèixer ...
Cal tenir en compte que encara que des de l’any 2002 està prohibit a tot el territori espanyol utilitzar, produir i comercialitzar materials amb amiant, la seva presència en la construcció és molt comuna.

Per evitar possibles interrupcions a l’obra, és important conèixer l’existència de materials amb amiant el més aviat possible, així la seva presència ja hauria d’estar reflectida a l’Estudi de Seguretat i Salut.

En el cas d’haver identificat material amb amiant o sospitar de la seva presència cal posar-se en contacte amb una empresa inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant).

Només aquestes empreses poden manipular materials amb amiant, sempre seguint un pla de treball prèviament aprovat per l’autoritat laboral competent que estableixi les mesures necessàries per a garantir la salut i seguretat dels treballadors.

El destí final dels materials amb amiant ha de ser un abocador autoritzat per aquest tipus de residus.

Tipus de materials amb amiant

Encara que tots els materials amb amiant són perillosos, la seva friabilitat (facilitat de despendre les fibres que conté) és la principal característica a tenir en compte

•Materials no-friables: Són els materials que no desprenen fibres fàcilment, sinó que cal l’acció directe de màquines o eines.
•Materials friables: Són els materials en que les fibres es desprenen amb facilitat a conseqüència de xocs, vibracions, moviments d’aire, etc., són els més perillosos.Més informació ( PLG informa 315 - Amiant en la construcció.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de març de 2009 PLG Informa: Març -Abril 2009
Amiant en la contrucció
> MÉS
 
Publicat el 2 de febrer de 2009 Què és el recurs preventiu?
Els recordem que és obligatòria la presència d’un recurs preventiu en cada centre de treball (és a dir, en cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials (tal i com estableix la Llei 54/2003, del 12 de ...
Els recordem que és obligatòria la presència d’un recurs preventiu en cada centre de treball (és a dir, en cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials (tal i com estableix la Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i RD 604/2006, del 19 de maig, pel que es modifica el RD 39/1997 pel que es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció i el RD 1627/1997 pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció). Aquestes normatives defineixen les següents operacions o treballs amb riscos especials com:
-Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada.
-Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió.
-Obres d’excavacions de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
-Treballs en espais confinats.
-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
-Activitats que s’utilitzin màquines sense la declaració de conformitat (marcatge CE).

La falta de presència del recurs preventiu en el centre de treball quan sigui necessària pot ésser considerada, per part d’Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, com una infracció greu o molt greu.

El recurs preventiu és un treballador designat per l’empresa que ha d’haver realitzat com a mínim el Curs de formació en Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (60 hores).

Les funcions del recurs preventiu són vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció contemplades al pla de seguretat i salut de l’obra, i comprovar-ne la seva eficàcia; coordinar-se amb els diferents recursos preventius de les altres empreses i les funcions de nivell bàsic establertes a l’article 35 del RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Cal deixar constància per escrit de l’assignació del treballador per part de l’empresa per a realitzar les funcions de recurs preventiu per a cada obra (els hi adjuntem el document per a realitzar aquesta assignació).

Per a complir amb aquesta normativa, els recordem que PLG imparteix cursos de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals 60 hores semipresencials (20h presencials i 40h a distància). El preu del curs és de 240€ per alumne que podran ésser subvencionats mitjançant la subvenció de la Fundación Tripartita (veure en el dors el funcionament d’aquesta).

Per a més informació o per inscripcions poden trucar al telèfon 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de formació de PLG (en funció del nombre de persones inscrites es podran fer grups en diverses zones).

Atentament,

Dpt. de Formació
PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU
www.plgironina.com

Més informació ( Plg Informa (314) qué és el recurs preventiu.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de gener de 2009 PLG Informa: Gener - Febrer 2009
Què és el recurs preventiu?
Què és el recurs preventiu?
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de desembre de 2008 Formació en Prevenció de Riscos Laborals pels treballadors del sector de la construcció
El 17 d’agost del 2007 es va publicar el IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció pel període 2007-2011 (BOE núm. 197), en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos Laborals pels treballadors de les empreses que ...
El 17 d’agost del 2007 es va publicar el IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció pel període 2007-2011 (BOE núm. 197), en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos Laborals pels treballadors de les empreses que apliquin el Conveni Col·lectiu del sector de la Construcció en dos cicles:

- 1er cicle: formació genèrica

igual per a tots els treballadors del sector de 8 hores (article 138 del Conveni).

- 2on cicle: formació específica per a cada lloc de treball o ofici del sector

de 20 hores per:

- paleta

- treballs d’enderroc i rehabilitació

- encofrador

- ferrallista

- revestiments de guix

- electricitat

- lampista

- treballs amb pedra

- pintor

- paviments i enrajolats

- operadors de vehicles i maquinària de moviments de terra

- operadors d’aparells elevadors

- operador d’equips manuals

- responsables d’obra i tècnics d’execució

- comandaments intermedis

- administratius

(articles del 141 al 142 i del 144 al 157 del Conveni)

De 10 hores per:


- personal directiu (article 140 del Conveni)

Com ja saben, des de la creació de PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU l’any 1998, s’ha estat realitzant formació en matèria de prevenció de riscos laborals segons el Programa Formatiu dissenyat i creat per a PLG on la formació dels treballadors es divideix en 5 mòduls formatius de 2’5 hores cadascun.

No obstant, per a poder complir amb la formació que estableix el nou Conveni, des de PLG estem redissenyant el Programa Formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals per als treballadors del Sector.

Per aquest motiu, pròximament rebran més informació al respecte.


Més informació ( Plg Informa - formació en PRL conveni.pdf )


 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de setembre de 2008 Registre d'Empreses Acreditades
Com ja saben, des del passat 26 d’agost de 2008 les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ésser contractades o ésser subcontractades per a treballar en una obra de construcció han d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de ...
Com ja saben, des del passat 26 d’agost de 2008 les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ésser contractades o ésser subcontractades per a treballar en una obra de construcció han d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la Generalitat de Catalunya.


Cal recordar que:

•­ Les societats (SL, SA, SC, etc.) sense treballadors i els treballadors autònoms, sense treballadors per compte aliena (en Règim General de la Seguretat Social) no poden fer la inscripció al REA.
•­ La inscripció al REA és única per a cada empresa i té validesa per a tot el territori nacional durant tres anys, renovables en períodes iguals. L’empresa haurà de sol·licitar la renovació dins els sis mesos abans de l’expiració, sinó es sol·licita dins aquest, s’entendrà automàticament cancel·lada del REA.
•­ S’han de notificar al Registre les variacions del tipus de dades identificatives (nom, adreça, telèfons de contacte, etc), no cal notificar les variacions de personal, de maquinària, locals, etc.
•­ Les empreses quan contractin o subcontractin a altres empreses en una obra de construcció han de tenir un certificat conforme aquestes últimes estan inscrites al REA ja que els contractistes i subcontractistes tenen el deure de vigilar aquest compliment. L’empresa contractant queda exonerada durant la vigència del contracte i per a una sola obra de construcció de la responsabilitat si posseeix aquest certificat (*).
•­ El certificat d’inscripció al REA d’una empresa que contractem o subcontractem s’ha de sol·licitar dins el mes anterior a l’inici de l’execució del contracte. Aquest es pot imprimir directament a la pàgina web www.gencat.cat/treball a l’apartat de Nou Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya i anar a Cerca i consulta de les empreses inscrites al REA (qualsevol empresa pot demanar un certificat d’inscripció d’una altra i no és necessari tenir signatura electrònica).

(*) Segons l’article 7 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i l’article 6 del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (també les poden trobar a la nostra pàgina web www.plgironina.com ). 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'agost de 2008 Com han de gestionar les empreses els accidents/malalties professionals
MARC NORMATIU La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) en el seu art. 16.3 obliga a l’empresari a “investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut dels treballadors, per tal de detectar les causes d’aquests fets”. La mateixa LPRL ...
MARC NORMATIU
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) en el seu art. 16.3 obliga a l’empresari a “investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut dels treballadors, per tal de detectar les causes d’aquests fets”.
La mateixa LPRL a l’art. 23.3 estableix que “l’empresari estarà obligat a notificar per escrit a l’autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s’hagin produït amb motiu del desenvolupament del seu treball, conforme al procediment que es determini reglamentàriament”.
Ordre de 16 de desembre de 1987 per la que s’estableixen models per a la notificació d’accidents i dicta instruccions pel seu compliment i tramitació (BOE núm. 311 de 29 de desembre), completada amb la ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre (BOE 22 de novembre de 2003).


NOTIFICACIÓ A L’AUTORITAT LABORAL
A Catalunya, aquesta notificació a l’autoritat es pot fer via telemàtica des de la web: www.cat365.net (també es pot fer a traves de la direcció: www.delta.mtas.es).
La notificació és obligatòria per totes les empreses i formes d’accident laboral/malaltia professional.
Les notificacions que s’han de realitzar (i termini de comunicació) per part de l’empresa són:
1.- Comunicació d’accident de treball amb baixa (5 dies a partir de la baixa mèdica).
2.- Comunicació urgent (24 hores) en casos d’accidents greus, molt greus i mortals o que afectin a més de 4 treballadors.
3.- Relació mensual d’accidents sense baixa.
4.- Relació d’altes o defunció dels accidentats.
Aquestes notificacions les pot realitzar l’empresa o una Entitat Gestora o Col·laboradora (mútua, gestoria, etc.), però sempre serà l’empresa la responsable de la seva realització dins els terminis establerts i de que el contingut s’ajusti a la realitat.NOTIFICACIÓ INTERNA DELS ACCIDENTS/INCIDENTS
Per tal de facilitar la investigació i portar un millor control és important que l’empresa estableixi un procediment intern de comunicació dels accidents amb baixa i dels incidents (accidents sense baixa), amb la descripció de l’accident/incident realitzada pel mateix treballador (amb l’ajuda del seu comandament directe en cas necessari). És important que aquesta notificació d’accidents/incidents interna es realitzi el mateix dia que s’hagi produït el succés, de forma que si es produeixen baixes dies després d’haver tingut lloc l’accident es pugui verificar que aquest s’ha produït realment dins la jornada laboral. PLG pot proporcionar models per tal de realitzar aquesta notificació interna.INVESTIGACIÓ DE L’ACCIDENT
L’objectiu de la investigació ha de ser deduir les causes que han generat l’accident, mitjançant el coneixement dels fets ocorreguts, per poder implantar mesures correctores per eliminar les causes i per evitar la repetició del mateix accident o similar, com a aprofitar l’experiència per millorar la prevenció a l’empresa.
La investigació s’inicia amb la descripció que hagi fet el mateix accidentat o els testimonis (amb la col·laboració del comandament directe) a la notificació interna.
L’empresari és el responsable de la realització de les investigacions. PLG pot auxiliar en la seva realització per la qual cosa és important que ens facin arribar la documentació necessària el més ràpid possible.


ESTADÍSTIQUES DE SINISTRALITAT
A partir de les notificacions realitzades a l’autoritat laboral, aquesta confecciona els índexs de sinistralitat (freqüència, gravetat, incidència). Les empreses que tinguin els índexs superiors a la mitjana de la seva activitat econòmica estan exposades a actuacions per part de l’autoritat laboral (inspeccions, requeriments, etc.) que poden derivar en possibles propostes de sanció.
A www.gencat.cat/treball/ambits/seguretat_salut/index.html de la web de la Generalitat de Catalunya, d’una forma ràpida i senzilla (entrant núm. d’accidents, núm. de treballadors, província i sector d’activitat) es pot calcular l’índex d’incidència de l’empresa i comparar amb l’índex del sector. Si es comprova que aquest índex de l’empresa és elevat (superior o molt proper a l’índex mitjà del sector) és important començar a fer actuacions abans de les possibles actuacions de l’autoritat. PLG col·labora en la realització d’aquestes accions destinades a reduir la sinistralitat.
A la mateixa pàgina també es troba un altre enllaç on es pot realitzar el càlcul del cost d’un accident de treball. Conegut el cost total d’un accident, en la majoria dels casos es podrà comprovar que el cost de la prevenció hauria resultat més econòmic que el cost d’aquest accident.


Més informació ( Plg informa- gestionar accidents.pdf )

 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 d'agost de 2008 Qüestionari de Salut
Quan una empresa té un treballador de nova contractació, és important que, abans d’incorporar-se al lloc de treball, realitzi un examen de salut per saber si aquest nou treballador és APTE o NO APTE per a realitzar l’activitat per la qual se ...
Quan una empresa té un treballador de nova contractació, és important que, abans d’incorporar-se al lloc de treball, realitzi un examen de salut per saber si aquest nou treballador és APTE o NO APTE per a realitzar l’activitat per la qual se l’ha contractat. (segons estableix la normativa vigent)

Li recordem que PLG té a disposició de tots els seus clients la possibilitat de realitzar la revisió i formació inicial en prevenció de riscos laborals als treballadors de nova contractació al llarg dels set primers dies després de ser contractats per l’empresa.

Aquest servei, inclòs a la quota mensual, ja fa més d’un any que està en funcionament i ha facilitat a moltes empreses el compliment de la legislació vigent.

Per agilitzar aquest servei haurà de comunicar el més aviat possible la nova incorporació i demanar l’ús d’aquest servei mitjançant el full de sol·licitud que poden trobar a la nostra pagina web (www.plgironina.com) o bé per telèfon (972 21 57 51).

Un cop convocat el treballador s’haurà de desplaçar a la nostra seu a Girona (Carrer Figuerola núm 15) per a que li realitzin el reconeixement mèdic així com una primera informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Ara bé, per a les empreses que la utilització d’aquest servei no sigui viable, tenen a la seva disposició el qüestionari de salut. Aquest document PLG els hi va entregar juntament amb la carpeta de documentació que van rebre al donar-se d’alta amb nosaltres, no obstant poden demanar una nova còpia al departament mèdic.

L’empresari té la responsabilitat de lliurar el qüestionari al treballador per a que aquest ho empleni de forma totalment confidencial, i fer-ho arribar a les oficines de PLG perqué així, un metge de l’especialitat de Medicina de Treball ho examini. Amb la informació proporcionada pel treballador en aquest document es pretén detectar qualsevol malaltia o estat que l’impedeixi realitzar l’activitat per la que ha estat contractat. En el cas de trobar algun tipus d’anomalia es convocaria al treballador, per realitzar el reconeixement mèdic urgentment.

Cal recordar que el qüestionari es provisional i no eximeix que el nou treballador realitzi la revisió mèdica que el qualifiqui com a APTE o NO APTE.

Més informació ( PLG informa - qüestionari salut.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juny de 2008 Formació en prevenció de riscos laborals per a empresaris i personal directiu (imprescindible per a inscriure's al REA)
A partir del 26 d'agost de 2008 serà exigible que les empreses que pretenguin ésser contractades i subcontractades hauran d'estar inscrites al Registre d'Empreses Acreditades (REA). Per a poder tramitar aquesta inscripció és totalment obligatori que les empreses tinguin el personal format ...
A partir del 26 d'agost de 2008 serà exigible que les empreses que pretenguin ésser contractades i subcontractades hauran d'estar inscrites al Registre d'Empreses Acreditades (REA). Per a poder tramitar aquesta inscripció és totalment obligatori que les empreses tinguin el personal format en prevenció de riscos laborals (tant el directiu com el productiu).


Des del passat mes de setembre, PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU està impartint la formació en matèria de prevenció de riscos laborals pels empresaris i personal directiu de les empreses del Sector de la Construcció, tal i com estableix el Conveni General del Sector de la Construcció i RD 1109/2007 en el que es desenvolupa la Llei 32/2006 del 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.


Segons l’article 140 del Conveni General del Sector de la Construcció 2007-2011 publicat el dia 17 d’agost de 2007, s’estableix que el personal directiu de l’empresa haurà d’estar format en matèria preventiva per una duració mínima de 10 hores i defineix el següent contingut: Integració de la prevenció a la gestió de l’empresa, obligacions i responsabilitats, organització i planificació, costos d’accidentalitat i rendibilitat de la prevenció, legislació i normativa bàsica de prevenció.


Per altra banda, segons l’article 12 de RD 1109/2007 en el que es desenvolupa la Llei 32/2006 del 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, estableix que els convenis col·lectius sectorials d’àmbit estatal podran establir programes formatius pel personal que exerceix funcions de direcció.


En referència aquesta normativa, PLG ha dissenyat un pla formatiu de 10 hores per als empresaris anomenat GESTIÓ DE LA SEGURETAT PER A DIRECTIUS - EMPRESARIS (G. S. E.) que es composa dels següents mòduls:

•MÒDUL 1 G. S. E. - Gestió de la prevenció
•MÒDUL 2 G. S. E. - Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció
•MÒDUL 3 G. S. E - Costos de la sinistralitat i la rendibilitat de la prevenció

Aquesta formació va dirigida al personal directiu assalariat per l’empresa, és a dir, en Règim General de la Seguretat Social, o bé a l’empresari o personal directiu que sigui autònom. En el segon cas, des de PLG, els hi oferim la possibilitat de realitzar aquesta formació obligatòria en matèria de prevenció de riscos laborals i la Vigilància de la Salut (revisió mèdica) tractant-lo com un treballador més a efectes de facturació.


Per tant, les empreses que vulguin estar inscrites abans del dia 26 d'agost de 2008 al REA, és necessari i urgent que el seu personal directiu o l'empresari realitzi el més aviat possible la formació en prevenció de riscos laborals.


Per a més informació, trucar al 972 21 57 51 i demanar pel departament de formació, o bé descarregar-se el formulari d’inscripció de la nostra pàgina web (www.plgironina.com) a l’apartat d’informació i enviar-lo per fax al número 972 41 45 16. Per a qualsevol aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb qualsevol de les oficines de PLG.


Més informació ( Plg informa- 310.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de maig de 2008 Fes els tràmits per al REA còmodament amb PLG
Des de PLG ja pot realitzar fàcilment tots els tràmits per a obtenir la firma digital i inscriure’s al Registre d’Empreses Acreditades (REA). D'aquesta manera, com a client PLG podrà fer tots aquests tràmits sense problemes i sense haver-se de traslladar. Si ...
Des de PLG ja pot realitzar fàcilment tots els tràmits per a obtenir la firma digital i inscriure’s al Registre d’Empreses Acreditades (REA).


D'aquesta manera, com a client PLG podrà fer tots aquests tràmits sense problemes i sense haver-se de traslladar. Si té ordinador ho podrà gestionar des de la seva oficina o sinó trucant a PLG.


Si té qualsevol dubte sobre el funcionament o tramitació d’ambdues gestions pot trucat a qualsevol de les oficines de PLG que l’ajudarem, l’informarem i li oferirem suport per a realitzar correctament els tràmits.

Per poder-se inscriure al REA, les emrpeses han d'adjuntar a la inscripció dos certificats que els hi facilitarà PLG.Un dels certificats fa referpencia a la formació en prevenció de riscos laborals del peronal de l'empresa(tant directiu com productiu). Per a més informació sobre la formació del personal directiu per a empresaris poden posar-se en contacte al telèfon 972 21 57 51 i demanar pel departament de formació.

A més, hem organitzat unes sessions informatives a les delegacions per a explicar personalment el funcionament:


- Olot: Dijous 29 de Maig a les 19.00 hores (972 26 34 03)
- Ripoll: Dimarts 3 de Juny a les 19.00 hores (972 70 34 53)
- Palol: Dimecres 4 de juny a les 19.00 hores (972 59 64 60)
- Figueres: Dijous 5 de Juny a les 19.00 hores (972 50 50 31)


Cal confirmar l’assistència trucant a la corresponent delegació.


Més informació ( Circular REA TOT.doc )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de maig de 2008 Registre d’Empreses del sector de la Construcció
Des de la UEC i PLG, estem organitzant la inscripció al Registre d’Empresa Acreditada (REA) que la Generalitat de Catalunya posarà en propers dies en funcionament, i que serà obligatori constar-hi a partir del 26 d’agost. Abans d’enregistrar-se cal portar a terme ...
Des de la UEC i PLG, estem organitzant la inscripció al Registre d’Empresa Acreditada (REA) que la Generalitat de Catalunya posarà en propers dies en funcionament, i que serà obligatori constar-hi a partir del 26 d’agost.

Abans d’enregistrar-se cal portar a terme els següents tràmits:

1. Tramitar la signatura digital, que des de la UEC i PLG us ho gestionarem, a través d’una de les 4 empreses acreditades per a emetre aquest document. Molt properament us informarem dels passos a seguir.

2.Realitzar el curs de formació per a empresaris, sinó s’ha realitzat amb anterioritat.


Totes les empreses que teniu contractat a PLG com a servei de prevenció teniu garantida una plaça per a un dels empresaris de l’empresa, i podreu iniciar aquest curs abans de l’agost, si és que encara no l’heu fet (ja que des del setembre de 07, se n’estan fent)


Per a qualsevol aclariment podeu trucar a:

UEC: 972 21 36 72

PLG: 972 21 57 51
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 d'abril de 2008 Revisió mèdica i formació inicial en prevenció per a nous treballadors
Aquest servei ja fa un any que està en funcionament i ha facilitat a moltes empreses el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria: Segons l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995), tot empresari haurà de garantir que ...
Aquest servei ja fa un any que està en funcionament i ha facilitat a moltes empreses el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria:
Segons l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995), tot empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o duració d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en el equips de treball.
Segons l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995), l’empresari garantirà als seus treballadors la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.
Segons l’article 16 del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció 2007-2011, l’empresa garantirà als treballadors al seu servei la vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu lloc de treball, tant en el moment previ a l’admissió com amb caràcter periòdic.
Si l’empresari vol que el seu treballador, un cop contractat, passi una revisió mèdica, i rebi una primera informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals abans d’incorporar-se en el seu centre de treball:
1) Haurà de demanar expressament a PLG que vol fer ús d’aquest servei inicial mitjançant la sol·licitud que poden trobar a la pàgina web (www.plgironina.com) o via telefònica (972 21 57 51).
2) Per encetar el procés haurà de comunicar el més aviat possible la nova incorporació a l’empresa perquè en el termini màxim de set dies puguem convocar el seu nou treballador.
3) El treballador s’haurà de desplaçar a la nostra seu de Girona situada al c/ Figuerola núm. 15 quan se’l convoqui.
4) Sàpiga que el reconeixement mèdic i la primera formació en matèria de prevenció de riscos laborals es podrà realitzar al llarg del mateix matí que se’l convoqui a la nostra seu.
L’empresa que es vulgui acollir a aquest servei, inclòs a la quota mensual, ha de saber que és totalment opcional i que està adreçat principalment als treballadors de nova incorporació en el Sector de la Construcció. Per a la resta se seguirà el procediment que està establert.


Més informació ( plg Informa - revisió mèdica i formació inicial.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 d'abril de 2008 Quan és obligatòriala presència d'un recurs preventiu?
Aquestes normatives defineixen les següents operacions o treballs amb riscos especials: - Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada. - Treballs ...
Aquestes normatives defineixen les següents operacions o treballs amb riscos especials:


- Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada.


- Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió.


- Obres d’excavacions de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.


- Treballs en espais confinats.


- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.


- Activitats que s’utilitzin màquines sense la declaració de conformitat (marcatge CE)


La falta de presència del recurs preventiu en el centre de treball quan sigui necessària pot ésser considerada, per part d’Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, com una infracció greu o molt greu.


El recurs preventiu és un treballador designat per l’empresa que ha d’haver realitzat com a mínim el Curs de formació en Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (60 hores).


Les funcions del recurs preventiu són vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció contemplades al pla de seguretat i salut de l’obra, i comprovar-ne la seva eficàcia; coordinar-se amb els diferents recursos preventius de les altres empreses i les funcions de nivell bàsic establertes a l’article 35 del RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.


Cal deixar constància per escrit de l’assignació del treballador per part de l’empresa per a realitzar les funcions de recurs preventiu per a cada obra.


Per a complir amb aquesta normativa, els recordem que PLG imparteix cursos de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals 60 hores semipresencials (15h presencials i 45h a distància). El preu del curs és de 240€ per alumne que podran ésser subvencionats mitjançant la subvenció de la Fundación Tripartita (veure full annex del funcionament d’aquesta).


Per a més informació o per inscripcions poden trucar al telèfon 972 21 57 51 i demanar pel departament de formació de PLG (en funció del nombre de persones inscrites es podran fer grups en diverses zones de la província).

Més informació ( ANNEX I recurs preventiuç.doc )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de febrer de 2008 Formació pràctica per a estructuristes al simulador de riscos
Prevenció Laboral Gironina comença a convocar als treballadors d’ofici estructurista per a realitzar el Mòdul 5 pràctic. Es tracta d’una formació totalment pràctica que servirà de complement a la formació en matèria de prevenció de riscos que s’imparteix de forma teòrica des ...
Prevenció Laboral Gironina comença a convocar als treballadors d’ofici estructurista per a realitzar el Mòdul 5 pràctic.


Es tracta d’una formació totalment pràctica que servirà de complement a la formació en matèria de prevenció de riscos que s’imparteix de forma teòrica des de l’aula. Un cop realitzats els quatre primers mòduls on s’instrueix sobre conceptes bàsics de prevenció, legislació, els riscs de l’ofici, primers auxilis i educació sanitària, l’alumne seguirà la seva formació al “simulador de riscos”.


Aquesta formació modular compleix amb la Llei de Prevenció de Riscos Laboral 31/1995, de 8 de novembre, que en el seu article número 19 estableix que «l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva».


OBJECTIUS:
Amb la realització d’aquest Mòdul 5 pràctic específic per a estructuristes es pretén:- Donar compliment al dret dels treballadors d’aquest ofici a rebre informació i formació sobre els riscos laborals derivats de la seva feina.

- Donar compliment al deure empresarial de formar en matèria preventiva als treballadors de l’ofici d’estructurista al seu càrrec.


A més d’intentar ajudar a que tothom compleixi i es vegi beneficiat per les lleis establertes, l’objectiu cabdal és reduir la sinistralitat laboral en les empreses del sector de la construcció.

METODOLOGÍA:
L’activitat formativa té una duració de 2,5 hores. Aquesta s’inicia amb una petita introducció on es comenten les estadístiques, realitzades pel Departament Tècnic de PLG, sobre els tipus d’accidents laborals soferts al sector de la construcció a la província de Girona. Calen destacar algunes xifres com per exemple que el 30% dels accidents soferts són per manipulació de càrregues o el 10% per caigudes d’alçada. Tot seguit, realitzaran un test inicial de coneixements en relació a les proteccions col·lectives i individuals més utilitzades en el seu ofici.


Per a poder realitzar aquesta formació, s’ha ampliat, amb la col·laboració de les empreses Encofrados J. Alsina SA i Sten Sistemas Técnicos de Encofrados SA, el simulador de riscos utilitzat per a realitzar el Mòdul 5 de Paleteria. A aquesta superfície, d’uns 300 m2, s’han afegit nous elements per a poder cobrir les necessitats de formació dels estructuristes. D’aquesta manera, s’han col·locat diferents materials utilitzats pels encofradors, sistemes d’encofrat horitzontal i vertical, entibats de rases... entre d’altres.


Per a realitzar la part pràctica, els alumnes faran un recorregut pel simulador de riscos, on podran intervenir ells directament sobre el material de protecció. Aquesta visita va acompanyada de l’explicació d’un tècnic de PLG, qui els explicarà els riscos possibles així com la forma correcte d’instal·lar les proteccions. Revisen les màquines i mitjans més habituals del l’ofici d’estructurista (serres circulars de taula, radials), i els riscos que poden presentar, sobretot, remarcant les mesures de protecció i prevenció aplicables: proteccions perimetrals, tipus de baranes, xarxes horitzontals i verticals, xarxes sota l’encofrat, sistema alsiperxa, proteccions individuals...).

Més informació ( Modul 5 Estructuristes.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 23 de gener de 2008 La nova Ordre ITC/2585/2007 endureix els controls de la pols a les indústries extractives
Amb l’objectiu de millorar la prevenció de la silicosi a les indústries extractives, s’ha aprovat la nova ITC 2.0.02 (derogant la ITC 07.1.04, de 16 d’octubre de 1991). Dos motius han impulsat aquesta nova ITC: 1.La necessitat d’adaptar-se a la nova legislació ...
Amb l’objectiu de millorar la prevenció de la silicosi a les indústries extractives, s’ha aprovat la nova ITC 2.0.02 (derogant la ITC 07.1.04, de 16 d’octubre de 1991). Dos motius han impulsat aquesta nova ITC:

1.La necessitat d’adaptar-se a la nova legislació i al progrés tècnic marcat per la consideració de la sílice lliure cristal·lina com a substància cancerígena per l’Agència Internacional d’Investigació del Càncer l’any 1997.
2.La nova definició de la pols respirable tal com actualment s’estableix a la norma EN 481, en substitució de l’anterior concepte definit a la Conferència de Johannesburg l’any 1959.
La ITC estableix que quan l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva demostrin que pot originar-se pols, s’haurà d’elaborar un pla de control de la pols. L’empresari serà el responsable de que es realitzin els mesuraments amb la periodicitat i forma establertes i d’enviar els resultats a l’autoritat minera i al Instituto Nacional de Silicosis. L’empresari pot concertar amb Prevenció Laboral Gironina els serveis necessaris per adaptar-se a la nova normativa.
Les principals novetats es troben en la periodicitat de les preses de mostres, els valors límits ambientals (s’endureix el criteri pel que fa a la sílice lliure cristal·lina), les obligacions/actuacions a realitzar segons els resultats obtinguts i la vigilància de la salut.


Periodicitat de la presa de mostres:

- Passa a ser d’almenys una vegada cada 4 mesos.


Nous Valors Límits Ambientals (VLA):

1.La concentració de sílice lliure continguda en la fracció respirable de pols no serà superior a 0,1 mg/m3 (0,05 si es tracta de cristobalita o tridimita).
2.La concentració de la fracció respirable de pols no sobrepassarà el valor de 3 mg/m3.
Obligacions / possibles actuacions segons els resultats obtinguts en 3 mesuraments quatrimestrals consecutius, per lloc de treball:

1.Quant cap dels valors obtinguts en els 3 mesuraments superi el 50% del VLA: Es pot sol· licitar a l’Autoritat Minera reduir la periodicitat a 1 mesurament anual durant 3 anys, amb possibilitat de demanar pròrroga. Nota: Ja no es pot demanar exempció (deixar de mostrejar mentre no hi hagin canvis), cosa que sí es podia fer a l’antiga ITC.
2.Quan al menys algun dels valors obtinguts en els 3 mesuraments ha quedat entre 50 i 100% del VLA: Els mesuraments s’han de continuar fent com a mínim cada 4 mesos.
3.Quan al menys algun dels valors obtinguts en els 3 mesuraments ha superat el 100% del VLA: S’ha de confirmar el resultat amb el valor mig de la presa de 3 noves mostres consecutives en condicions representatives del lloc de treball. Si es confirma el resultat, s’hauran de prendre mesures de prevenció addicionals que es comunicaran a l’autoritat minera. Un cop adoptades les mesures de prevenció, es prendran immediatament unes 3 altres mostres consecutives, el seu valor mig serà el que determini el nou risc al qual estan exposats els treballadors. Si malgrat de l’adopció d’aquestes mesures no s’aconsegueix reduir els valors per sota dels valors límits (VLA) l’autoritat minera fixarà les condicions per reduir el risc d’exposició a la pols, entre les que s’inclou la disminució de la jornada laboral o la paralització dels treballs.
Vigilància de la salut:
La nova ITC especifica les possibles causes de no aptitud per a ocupar treballs amb risc d’exposició a la silicosi i el contingut mínim i periodicitat dels reconeixements mèdics.

També s’estableix que els metges del treball dels serveis de prevenció responsables dels reconeixements mèdics hauran d’acreditar una formació i experiència específica en relació al diagnòstic i valoració de la silicosi i altres patologies relacionades amb l’exposició a sílice, d’acord amb les recomanacions del Instituto Nacional de Silicosis.


Més informació ( ITC Controls pols industries extractives.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 de desembre de 2007 Obligatorietat de l’ús del Llibre de Subcontractació per a obres del sector de la construcció
L’aprovació del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció, ha comportat la obligatorietat per a les empreses de complir el punt que fa ...
L’aprovació del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció, ha comportat la obligatorietat per a les empreses de complir el punt que fa referència al Llibre de subcontractació.El Departament de Treball va establir un període de transició de tres mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret 1109/2007 el 26 d’agost, per a que les empreses substituïssin la fitxa annexa a la Llei 32/2006 per el model del Llibre de subcontractació. Per aquest motiu, des del 26 de novembre, és obligatori per a tots els contractistes que subcontractin a una empresa o a un autònom per a una obra determinada l’ús del Llibre de subcontractació, per tal d’ajustar-se al model inserit com Annex III al Reial Decret 1109/2007. Aquest, un cop omplert, haurà de ser presentat als Serveis Territorials de Departament de Treball per a ser habilitat.El llibre pot ser adquirit a totes les delegacions de Prevenció Laboral Gironina:

■El llibre de subcontractació sense emplenar té un preu de 3 € + IVA
■El llibre de subcontractació emplenat i amb l’habilitació pel Departament de Treball de la Generalitat per un preu de 5 € + IVA

 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 de setembre de 2007 PLG organitza una sessió informativa sobre la gestió de la prevenció
Durant aquest mes de setembre, Prevenció Laboral Gironina SLU posa en marxa una nova sessió informativa adreçada als empresaris els quals poden venir acompanyats dels responsables de prevenció de riscos laborals de la seva empresa. La xerrada titulada “Gestió de la Prevenció” ...
Durant aquest mes de setembre, Prevenció Laboral Gironina SLU posa en marxa una nova sessió informativa adreçada als empresaris els quals poden venir acompanyats dels responsables de prevenció de riscos laborals de la seva empresa. La xerrada titulada “Gestió de la Prevenció” tractarà les obligacions i responsabilitats dels empresaris en matèria de prevenció de riscos laborals, així com la gestió documental de d’aquesta.

Aquesta iniciativa de PLG vol donar respostes als empresaris en les tasques d’organització de tots els documents que genera el compliment de la legislació sobre prevenció laboral. A més, s’intentaran aclarir els temes més rellevants sobre prevenció laboral en general, intentant donar una visió global sobre les obligacions a complir per l’empresari en l’àmbit de la prevenció. Així, amb aquesta xerrada es pretén resoldre tots els dubtes tan de documentació en particular com de la prevenció laboral en general.

Degut a que la xerrada vol tractar els dubtes de tots els empresaris, s’organitzarà en grups reduïts per a poder tractar totes les qüestions dels assistents. És per això imprescindible CONFIRMAR ASSISTÈNCIA al telèfon 972 21 57 51 (demanar pel departament de formació de PLG).

Cada sessió té una durada de dues hores i mitja, i pel fet de tenir un aforament limitat, s’ha distribuït en diferents convocatòries. Les sessions són variables en hora i en lloc d’emplaçament, per tal d’intentar arribar per igual a tos els empresaris de les comarques gironines.

(Consultar hora i data a l'arxiu adjunt)


Més informació ( Horari Gestió de la Prevenció.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'agost de 2007 Les modificacions del Llibre de Visites
El Llibre de Visites, modificat per la resolució 6947 d’11 d’abril de 2006 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, incorpora, dins del full de Diligències, una nova firma perquè hi pugui signar el Tècnic Habilitat. Aquest tècnic és una figura creada ...
El Llibre de Visites, modificat per la resolució 6947 d’11 d’abril de 2006 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, incorpora, dins del full de Diligències, una nova firma perquè hi pugui signar el Tècnic Habilitat. Aquest tècnic és una figura creada l'any passat, que depèn del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i els seus informes tenen presumpció de veracitat. A la demarcació de Girona hi ha set tècnics amb capacitat per informar a la Inspecció de Treball de qualsevol incidència que observi a les obres relacionada amb la prevenció. Cal dir que a banda del Tècnic Habilitat continua existint la figura de l’Inspector de Treball i Seguretat Social, que depèn del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.


Una altra de les modificacions aprovades obliga a tenir un Llibre de Visites a les obres que tinguin més de sis treballadors o que tinguin una durada de més de 30 dies. Per tant, ara no només es guarda un Llibre de Visites global a les oficines de l’empresa, sinó que també caldrà disposar d’un exemplar a cada obra que reuneixi els requisits esmentats.


Per últim, la Inspecció de Treball i Seguretat Social posa a disposició dels usuaris una aplicació informàtica que permet registrar telemàticament les mesures d’advertència, recomanació o requeriment efectuades pels Inspectors i pels Tècnics Habilitats.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'agost de 2007 La Llei de subcontractació de la construcció vol reduir la sinistralitat laboral en el sector
La Llei de subcontractació de la construcció limita fins a tres els nivells de subcontractació possibles i prohibeix que el treballador autònom pugui subcontractar la feina encomanada sota cap circumstància. Tampoc podran subcontractar els subcontractistes que només aportin mà d’obra. Així mateix, ...
La Llei de subcontractació de la construcció limita fins a tres els nivells de subcontractació possibles i prohibeix que el treballador autònom pugui subcontractar la feina encomanada sota cap circumstància. Tampoc podran subcontractar els subcontractistes que només aportin mà d’obra. Així mateix, les empreses contractistes hauran de tenir en compte que quan se subcontracti seran responsables que els treballadors de les empreses subcontractades estiguin formats en matèria de prevenció de riscos laborals.


La nova legislació vol posar ordre en l’execució de les obres i abans no surti el reglament que desenvolupi la llei, les empreses del sector hauran de complir amb la següent documentació:


1.Declaració relativa de disposar de la infraestructura i mitjans per portar a terme l’activitat i executar directament la direcció dels treballs.
2.Documentació acreditativa de tenir contractats els serveis d’una empresa de prevenció (contracte i últim rebut pagat).
3.Certificats de formació del personal en matèria de prevenció de riscos.
4.Cada empresa contractista haurà de tenir una Fitxa de Subcontractació degudament complimentada.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'agost de 2007 El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona (CAATB) visita el simulador de riscos de PLG
La posta en marxa d'un equipament tan rellevant en el camp de la prevenció de riscos i de seguretat en el sector de la construcció com és el simulador de riscos de Prevenció Laboral Gironina SLU ha despertat l'interès de diverses entitats ...
La posta en marxa d'un equipament tan rellevant en el camp de la prevenció de riscos i de seguretat en el sector de la construcció com és el simulador de riscos de Prevenció Laboral Gironina SLU ha despertat l'interès de diverses entitats i publicacions tècniques, tant de les comarquest gironines, catalanes com d'arreu de l'Estat.


El mes de març passat, el simulador va rebre la visita d'un redactor i d'un fotògraf del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona, que van fer un recorregut complet per l'estructura de formigó, acompanyats pel cap dels tècnics de prevenció de PLG, que els va fer una classe pràctica. La visita va durar més de dues hores i els visitants van tenir temps de veure totes les instal·lacions del Centre de Formació de Palol de Revardit.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 d'agost de 2007 Nou servei de visites a l'obra
L'objectiu de la visita és informar, formar i assessorar en matèria de prevenció de riscos laborals als agents implicats en l'obra, com ara l'empresari, l'encarregat d'obra, el responsable de prevenció, els treballadors, etc, en el centre de treball, és a dir, a ...
L'objectiu de la visita és informar, formar i assessorar en matèria de prevenció de riscos laborals als agents implicats en l'obra, com ara l'empresari, l'encarregat d'obra, el responsable de prevenció, els treballadors, etc, en el centre de treball, és a dir, a l'obra. Els temes a tractar són, entre altres, la utilització de les proteccions individuals i de les col·lectives.D'aquesta visita s'emet un certificat d'informació i de formació a l'empresa per als treballadors que hagin participat a la visita i contribuirà al seu currículum formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. Així, amb aquest nou servei, PLG vol ajudar l'empresari a complir amb les normes de seguretat a l'obra i fer-les complir als treballadors.Les empreses que estiguin interessades a rebre una visita a alguna de les seves obres, poden trucar o enviar una sol·licitud adjunta emplenada per fax:PLG Girona. Tel.: 972 21 57 51. Fax: 972 22 35 22. Demanar per Susanna Aguilera.

PLG Figueres. Tel.: 972 50 50 31. Fax: 972 51 63 83. Demanar per Carme Oliveras.

PLG Olot. Tel.: 972 26 34 03. Fax: 972 27 01 42. Demanar per Elena Juvanteny.

PLG Ripoll. Tel.: 972 70 34 53. Fax: 972 70 23 96. Demanar per Josep Isern.


Més informació ( Sol·licitud visita d'obra.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 6 d'agost de 2007 Formació pràctica en simulador de riscos
El mòdul 5 és el darrer dins de la programació formativa de PLG i és de caràcter pràctic i la classe es fa íntegrament al simulador de riscos. És una estructura de formigó de tres plantes amb coberta inclinada i disposa de ...
El mòdul 5 és el darrer dins de la programació formativa de PLG i és de caràcter pràctic i la classe es fa íntegrament al simulador de riscos. És una estructura de formigó de tres plantes amb coberta inclinada i disposa de les proteccions col·lectives i individuals utilitzades ordinàriament, ja siguin fixes o mòbils i d’altres elements presents a l’obra: protecció perimetral dels forjats, bastida tubular, xarxa horitzontal, xarxa vertical tensada, puntals, bastida penjada, muntacàrregues, formigonera, serra de taula, escala de mà simple, grueta d’obra, politja amb dispositiu de retenció, etcètera. A més, compta amb obertures horitzontals i verticals com les existents en una edificació.

El mòdul 5 consisteix en un recorregut dels alumnes per les tres plantes del simulador de riscos, acompanyats per un tècnic de PLG, on poden veure els riscos reals d’una obra i la forma habitual com instal·lar les proteccions.
L’itinerari comença a la planta baixa, on el monitor mostra els EPI més comuns i com utilitzar-los, com manipular les càrregues o com instal·lar una grueta d’obra. Al simulador de riscos, el monitor explica als alumnes conceptes bàsics en prevenció i seguretat a l’obra i s’incideix en el risc de caiguda d’altura. És per això que es mostren les obertures horitzontals i verticals presents al simulador i com protegir-les per evitar les caigudes dels operaris a l’obra. A les obertures verticals, el tècnic de PLG mostra diferents tipus de suport de baranes perimetrals. A més, els alumnes veuen com cal muntar les línies de vida i com fixar i unir les xarxes, etcètera. En acabar el mòdul pràctic, els alumnes reben un manual on es reprodueix, amb fotografies, el contingut del simulador.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juny de 2007 PLG i el Gremi d'Instal·ladors col·laboren en l'organització de sessions tècniques sobre electrocució i reanimació cardiopulmonar (RCP)
Avui dia ens trobem amb una situació que encara implica riscos reals: la del professional que ha de realitzar el muntatge, la reparació i la posta en funcionament de les instal·lacions elèctriques. Minimitzar aquests riscos és una tasca pròpia dels tècnics en ...
Avui dia ens trobem amb una situació que encara implica riscos reals: la del professional que ha de realitzar el muntatge, la reparació i la posta en funcionament de les instal·lacions elèctriques. Minimitzar aquests riscos és una tasca pròpia dels tècnics en seguretat i de la formació específica del personal encarregat de realitzar la feina. Aquest mateix personal, exposat al risc elèctric, hauria de conèixer com enfrontar-se a les conseqüències dels accidents i de les lesions derivades d’aquests.
Val a dir que la causa de mort més freqüent en relació amb la manipulació de l’energia elèctrica és l’electrocució, que quan succeeix a l’hora de manipular corrent de baixa tensió, és gairebé sempre degut a una parada cardíaca. En aquests casos l’RCP s’ha de realitzar encara que es presentin els signes clàssics de mort, ja que es tracta d’accidentats que prèviament gaudien de bona salut i que acostumen a tenir una bona resposta a aquestes tècniques de reanimació.
En referència a la formació del personal, al qual se li encomanen tasques que impliquen la manipulació d’instrumental i d’instal·lacions elèctriques, hauria d’incloure les tècniques bàsiques d’RCP. Cal recordar que l’any 2005, quant a la tècnica esmentada, l’European Resuscitation Council va publicar unes guies per al suport vital bàsic que Prevenció Laboral Gironina s'ha proposat difondre com a programa de formació específica entre els instal·ladors.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 18 de maig de 2007 Prevenció Laboral Gironina SLU és guardonada en els IV Premis a la Qualitat en la Formació de la Cambra de Comerç de Girona
El màxim responsable de PLG, Francesc Sitjas i Puig, va recollir el premi de formació de mans del president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé i de la delegada de Treball a Girona, Núria Arnay, davant la presència de ...
El màxim responsable de PLG, Francesc Sitjas i Puig, va recollir el premi de formació de mans del president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé i de la delegada de Treball a Girona, Núria Arnay, davant la presència de la consellera de Treball, Mar Serna, del delegat de la Generalitat de Catalunya a Girona, Jordi Martinoy i d'altres representants de la institució. L'acte de lliurament dels premis va tenir lloc el 18 de maig a la sala de plens de la Cambra de Comerç i va comptar amb la presència de representants d'empreses, institucions i centres guardonats, a més de la premsa de la ciutat.


D'altra banda, les empreses constructores Prunell Vila Construccions i Construccions i Restauracions Viñas van rebre una menció especial, que els reconeix la millora continuada feta en la formació dels seus treballadors.


Els guardons rebuts, tant per PLG com les empreses distingides, volen reconèixer la tasca innovadora i dinamitzadora duta a terme en la seva trajectòria formadora.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de febrer de 2007 PLG participa en un debat a TV Olot sobre "El perill de treballar a la construcció"
El passat 31 de gener es va emetre per TV Olot, en la freqüència horària de més audiència, el debat que portava per títol El perill de treballar a la construcció, dins del programa Pros i Contres, conduït per Albert Brosa. El ...
El passat 31 de gener es va emetre per TV Olot, en la freqüència horària de més audiència, el debat que portava per títol El perill de treballar a la construcció, dins del programa Pros i Contres, conduït per Albert Brosa. El debat va reunir representants de diversos sectors socials i empresarials implicats en la construcció i en la seguretat dels treballadors a les obres. Així, a banda del representant tècnic de PLG, hi van participar el secretari general de CCOO a la Garrotxa, Miquel Pérez, el secretari de l'organització i recursos del sindicat del metall, construcció i afins de Girona, Dionís Garcia, i el portaveu de la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, Joan Casadevall.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 d'octubre de 2006 Prevenció Laboral Gironina participa en una jornada d'intercanvi d'experiències a França
La jornada, que portava per títol Dominar l'aposta en seguretat i en el medi ambient de l'empresa, pretenia donar a conèixer a les empreses participants la normativa i dotar-les d'eines i mètodes en el marc de les dinàmiques de prevenció i seguretat ...
La jornada, que portava per títol Dominar l'aposta en seguretat i en el medi ambient de l'empresa, pretenia donar a conèixer a les empreses participants la normativa i dotar-les d'eines i mètodes en el marc de les dinàmiques de prevenció i seguretat en el treball. Representants de Prevenció Laboral Gironina (PLG) va intervenir en aquesta jornada aportant-hi el coneixement sobre l'aplicació a l'Estat espanyol de la Llei de Prevenció de Riscos de 1995, així com el funcionament i posta en pràctica del reglament que desenvolupa la norma.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 d'octubre de 2006 PLG inaugura el simulador de riscos de la construcció al Centre de Formació de Palol de Revardit
El simulador de riscos de la construcció, impulsat per Prevenció Laboral Gironina SLU, està ubicat al Centre de Formació d'Unió d'Empresaris de la Construcció (UEC) a Palol de Revardit (Pla de l'Estany). Es tracta d'una estructura de formigó de tres plantes que ...
El simulador de riscos de la construcció, impulsat per Prevenció Laboral Gironina SLU, està ubicat al Centre de Formació d'Unió d'Empresaris de la Construcció (UEC) a Palol de Revardit (Pla de l'Estany). Es tracta d'una estructura de formigó de tres plantes que recrea una obra d'edifici i tots els perills que hi poden haver per a la seguretat de les persones. El més rellevant és que el simulador compta amb les proteccions col·lectives i individuals imprescindibles per minimitzar els riscos a l'obra, sobretot el més greu i mortal, que és el de caiguda d'alçada.A la inauguració del simulador van assistir representants del Departament de Treball de la Generalitat, l'alcalde de Palol de Revardit, Jordi Xargay i l'enginyer industrial Carles Pastor, assessor de PLG.


 
 
> MÉS