Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  
Español |Català Serveis jurídics
 
Prevenció Laboral Gremi SLU
 

Avís legal

En compliment del que es determina a la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, respecte a la informació que la empresa que ha de fer constar en la seva pàgina web, relacionem les dades següents:

Denominació social: PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU
Domicili social: c/ Figuerola, 15. 17001 GIRONA
Correu electrònic: info@plg.cat
Identificació fiscal: B17532037

Protecció de dades 
PREVENCIÓ LABORAL GREMI S.L.U., en endavant PLG, complint amb allò que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informa tots els usuaris d’aquesta web que :

1. PLG és l’entitat titular del fitxer al qual s’incorporen les seves dades de caràcter personal, així com la responsable del tractament dels mateixos.
2. Les dades de caràcter personal recollides a través dels formularis s’incorporaran en un fitxer, que ha estat, juntament amb les seves característiques, comunicat reglamentàriament a “la Agencia Española de Protección de Datos“.
3. La finalitat de la recollida de les dades es la de poder contestar les consultes, comentaris, i/o peticions de serveis que facin els usuaris de la web a PLG.
4. Mitjançant l’enviament de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis que incorporin dades de caràcter personal, l’usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a un fitxer, sent objecte de tractament per PLG.
5. Tanmateix, l’enviament dels esmentats formularis comportarà el consentiment exprés per a la cessió de les seves dades a les societats pertanyents al mateix grup empresarial de PLG i a d’altres empreses col•laboradores que la seva intervenció sigui necessària per a portar a terme les accions o prestacions previstes en els serveis de PLG.
6. PLG garanteix que ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerides, i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament dels mateixos. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
7. Les persones que hagin facilitat les seves dades a PLG podran adreçar-se a aquesta com a responsable del fitxer, a fi de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, rectificació i oposició respecte de les dades incorporades al fitxer. Per tal d’exercitar els esmentats drets ho poden fer per telèfon (972 21 57 51), per fax (972 41 45 16), per carta a l’adreça C/ Figuerola 15. 17001 GIRONA o per correu electrònic (info@plg.cat). Una vegada que resulti comprovada la seva identitat, PLG procedirà a notificar-li la seva decisió en el termini d’un mes pel dret d’accés i de deu dies per la resta de drets. Si fos en sentit afirmatiu, vostè podrà accedir a la informació referida en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.


Propietat Intel·lectual.
Els drets de propietat intel·lectual sobre el web, disseny gràfic i codis són titularitat de PLG.
Correspon a l’esmentada empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Funcionament de la web.
(corre a compte vostre)

Actualització del web.
PLG es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació.
La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com a una informació orientativa per a l’usuari, relativa als serveis i a d’altres informacions que contenen aquestes pàgines.

Responsabilitat dels continguts del web.
PLG no es fa responsable que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.
PLG no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.
PLG rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb les pàgines web de PLG. La funció dels enllaços que apareixen tenen només una finalitat informativa i en cap cas suposen una suggerència, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació.
PLG no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es podrien produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que se’n podrien derivar del mal funcionament del navegador.